Winschoter Marktplein café Woodies in andere handen

Luurt Duursema heeft café Woodies verkocht. Foto: Huisman Media

De stad-Groninger horecaondernemer Luurt Duursema heeft zijn zaak op het Marktplein in Winschoten verkocht. Lianda Schuster is de nieuwe uitbaatster van het café.

Duursema is bijna achttien jaar actief op het Marktplein. Eerst als exploitant van wat destijds nog café Bloem heette en de laatste jaren, na een verbouwing en naamswijziging, van Woodies. Duursema zegt tot de verkoop te zijn overgegaan, omdat hij nog een nieuwe horecazaak wil beginnen. ,,Waar en of dat een dag- of nachtzaak wordt, weet ik nu nog niet. Maar wel dat het weer een horecazaak wordt’’, zegt Duursema.