Leerlingen uit Winschoten sluiten Grunneger lesproject feestelijk af. Cursisten getrakteerd op optreden van Tiktok Tammo

De leerlingen werden getrakteerd op een optreden van Tiktok Tammo. Foto: Huisman Media

24 leerlingen van het Ubbo Emmius en het Dollard College Hommesplein in Winschoten sloten woensdag het onderwijsproject Ik proat Grunnegs, mien jong met succes af.

In de aula van het Ubbo Emmius was woensdag de feestelijke afsluiting. En feest was het zeker. Olaf Vos en Bert Hensema, die op beide scholen lessen Gronings geven, hadden voor een verrassing gezorgd. Tiktok Tammo kwam een gastoptreden geven. En die kreeg de handjes wel omhoog.

Beloning