Winsum krijgt nieuw politiebureau op bedrijventerrein. Kleine posten in Uithuizen en Winsum sluiten

Foto: ANP

Het basisteam Ommelanden-Noord van de politie krijgt een nieuw bureau in Winsum. Dit politiebureau wordt gebouwd op bedrijventerrein Het Aanleg.

De nieuwbouw is een uitvloeisel van de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019 - de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum gingen samen op in de gemeente Het Hogeland. Als gevolg van deze fusie werd het werkgebied van het basisteam Ommelanden-Noord namelijk groter.

Met het nieuwe politiebureau in Winsum, krijgt het team Ommelanden-Noord twee standplaatsen. Het huidige politiebureau in Delfzijl blijft bestaan. De huidige kleine politiepost aan de Hoofdstraat in Winsum en aan het Kerkplein in UIthuizen sluiten zodra het nieuwe politiebureau zijn deuren opent.

Gemeente stelt grond beschikbaar

Burgemeester Henk-Jan Bolding van Het Hogeland is blij met het nieuwe politiebureau. ,,Politiewerk gebeurt vooral op straat, in contact met onze inwoners. Daar is een goede thuisbasis voor medewerkers van de politie voor nodig. Het nieuwe bureau voorziet daarin”, stelt hij.

,,De gemeente werkt graag mee door de benodigde grond beschikbaar te stellen. Ook voeren wij de noodzakelijke planologische procedures zo snel mogelijk door. Prachtig dat de basiseenheid Ommelanden-Noord op zo’n centrale plek binnen de gemeente nu zijn thuisbasis krijgt.”

Politiebureau met cellen

Het nieuwe bureau in Winsum wordt net als dat in Delfzijl een volwaardig politiebureau. Dit betekent dat het bureau open is voor bezoekers – ook zonder afspraak – en dat de agenten hun dienst daar beginnen. Ook komen er cellen in dit nieuwe bureau en kunnen er dus arrestaties worden afgehandeld.

Bouw start in 2023

Het komende halfjaar staat in het teken van het voorbereiden van de bouw het politiebureau. Hieronder valt ook het ontwerpen van het nieuwe politiebureau en het bouwrijp maken van het gebied.

De bouw start in 2023, waarna het politiebureau in 2024 in gebruik wordt genomen.

Nieuws

Meest gelezen

menu