Winsum zoekt plek voor klein azc

Winsum zoekt plek voor klein azc

Een groot asielzoekerscentrum komt er zeker niet in Winsum, maar over een kleinere variant is de gemeente nog steeds in over leg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Een groot asielzoekerscentrum komt er zeker niet in Winsum, maar over een kleinere variant is de gemeente nog steeds in over leg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Volgens wethouder Marc Verschuren (GroenLinks) beschikt Winsum niet over voldoende grond voor een locatie voor vijfhonderd of meer asielzoekers.

Wel wordt nu geïnventariseerd waar eventueel plek is voor driehonderd mensen. ,,Dat past qua volume ook beter bij onze gemeente'', meent de wethouder.

Zodra duidelijk is welke locaties in aanmerking komen, worden de inwoners bij de besluitvorming betrokken. ,,Wij vinden de afstemming met hen van essentieel belang'', benadrukt Verschuren.

Verschillende vrijwilligers en organisaties die iets willen betekenen in de opvang van vluchtelingen hebben zich al gemeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu