Woede over vertrek van Poiesz uit hartje Tolbert

FOTO ARCHIEF DVHN

Winkeliers in Tolbert staan op hun achterste benen nu supermarkt Poiesz het plan heeft opgevat om zich te vestigen buiten het centrum van het dorp.

Winkeliers in Tolbert staan op hun achterste benen nu supermarkt Poiesz het plan heeft opgevat om zich te vestigen buiten het centrum van het dorp.

Verhuisplannen
Poiesz koopt van de gemeente Leek de al langere tijd leegstaande voormalige huishoudschool aan de Auwemalaan in Tolbert aan. Om dit pand in gebruik te mogen nemen als supermarkt is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Wethouder Rien Honnef (GroenLinks) laat weten dat B en W bereid zijn hieraan hun medewerking te verlenen. Medio maart buigt de gemeenteraad zich hierover.

De verhuisplannen van Poiesz zetten kwaad bloed bij zittende winkeliers in Tolbert. Volgens ondernemer Anne Heerke Lourens van spijkermodezaak Fifty Fifty heeft de supermarkt een belangrijke aanzuigende werking waarvan ook andere winkels profiteren. ,,Tolbert is nu nog een fleurig, bruisend en levendig dorp. Het vertrek van Poiesz naar de rand van het dorp is de doodsteek voor de zittende middenstand.'' Lourens is van plan zich met hand en tand tegen de verhuisplannen te keren. ,,Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan'', meent hij.

Begrip
In reactie toont wethouder Honnef begrip voor de kritiek. B en W hadden ook liever gezien, zegt hij, dat Poiesz in het centrum blijft. Maar het is uitgesloten dat de supermarkt op de huidige locatie blijft zitten. ,,De vijf à zes alternatieven die voorhanden zijn, zitten op industrieterreinlocaties. Die hebben we alle tegen het licht gehouden. Uiteindelijk heeft de directie van de supermarkt zelf bij ons gepolst of de voormalige huishoudschool een optie was. Bij gebrek aan geschikte plekken in het centrum hebben we hier uiteindelijk ja tegen gezegd.''

Volgens Honnef wil Poiesz een nieuwe winkelformule toepassen in Tolbert. Daartoe is een andere inrichting nodig van het winkelpand. In het bestaande pand is dat niet mogelijk, zegt hij. Daar komt bij dat de bevoorrading van de supermarkt op logistieke problemen stuit. Een oplossing die hiervoor was bedacht, werd anderhalf jaar geleden door de buurt nog geblokkeerd. De gemeente wil de verhuizing van Poiesz naar de huishoudschool aangrijpen om ook de rotonde vlak voor de vroegere school aan te pakken. Honnef: ,,We gaan de rotonde veel veiliger maken.''

Nieuws

Meest gelezen

menu