Woningcorporaties Westerwartier slaan handen mogelijk ineen

Bestuurders en commissaris van beide woningcorporaties ondertekenen de intentieovereenkomst om te komen tot fusie. Met (vlnr) Chris Mulder, voorzitter Raad van Toezicht Huisvesting Vredewold, Anja Kluiter, directeur-bestuurder Huisvesting Vredewold, Janneke Klijn, directeur-bestuurder Wold&Waard en Egberdien ten Brink, voorzitter Raad van Commissarissen Wold & Waard. Eigen foto

De woningcorporaties Wold&Waard en Huisvesting Vredewold onderzoeken een mogelijke fusie.

De komende maanden onderzoeken de beide corporaties de haalbaarheid hiervan. Dat gebeurt in samenspraak met ondernemingsraden, huurdersorganisaties, gemeente en andere belanghouders. Onlangs is hiertoe een intentieovereenkomst ondertekend.

Meer slagkracht

Huisvesting Vredewold (600 woningen en (zorg-)appartementen in Leek, Tolbert en Zevenhuizen) is een kleine organisatie en verwacht dat met een fusie haar organisatorische en financiële slagkracht toeneemt. Wold&Waard ziet meerwaarde in de kennis van Vredewold op het terrein van wonen en (ouderen-)zorg. Beide organisaties denken dat hun dienstverlening aan huurders is gebaat bij een fusie.

Vredewold en en Wold&Waard gebruiken de komende maanden om elkaars organisaties en opgaven beter te leren kennen. Aan de dienstverlening aan huurders wordt gedurende deze periode van onderzoek niet getornd. Komende zomer wordt het besluit over de fusie genomen.

Werkgebied

Directeur-bestuurder Janneke Klijn van Wold&Waard (5000 woningen in 34 dorpen) gaat er vanuit dat de mogelijke fusieorganisatie gaat opereren onder de naam Wold&Waard. Als de fusie doorgaat, is dit straks de enige woningcorporatie in het Westerkwartier. Alleen in de voormalige Winsumer dorpen Ezinge, Garnwerd en Feerwerd werkt nog een andere woningcorporatie: Wierden&Borgen.


Nieuws

Meest gelezen

menu