Woningcorporaties helpen huurders bij claimen van smartengeld

Woningcorporaties Groninger Huis in Zuidbroek en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) ondersteunen claims van huurders tegen de NAM. Huurders kunnen kosteloos schade claimen.

Veel huurders hebben door de aardbevingen last van angsten, zorgen of geestelijke klachten: emotionele schade. Hiervoor kunnen ze compensatie eisen van de NAM.

Speciale caravan

De Woonbond en de huurdersorganisaties trekken de komende twee weken met een speciale caravan langs de dorpen om huurders te informeren. De corporaties steunen dit initiatief: hun huurders ontvangen een informatiebrief over het kosteloos indienen van hun claim tegen de NAM.

Veel acties rondom de aardbevingen richten zich op fysieke schade en dus op huiseigenaren. Maar iedereen boven het gasveld in Groningen kan smartengeld claimen, luidde de uitspraak van de rechtbank in Assen van 1 maart 2017.

Onzekerheid

Dit geldt voor iedereen die angsten, boosheid of onzekerheid ervaart als gevolg van de aardbevingen. Veel huurders denken dat een claim indienen lastig is, of dat het financiële risico’s meebrengt. Dat blijkt juist heel eenvoudig en kostenloos.

Woordvoerder van de Woonbond Sylvo Gaastra ziet dat huurders het lastig hebben: ,,Huurders in het aardbevingsgebied hebben al heel wat voor de kiezen gehad. We zien dat er bij een grote groep huurders naast teleurstelling, ook wantrouwen en boosheid is. Er is over versterkingsoperaties heel veel onduidelijkheid. Dat raakt mensen en het bepaalt hun leven. Dit moet de NAM compenseren.’’

Woord en daad

Directeur Harry Oosting (SUW): ,,Wij hebben een actieve huurdersorganisatie en die heeft al veel energie gestoken in het informeren van onze huurders. Het is nu de hoogste tijd om als corporatie hun initiatief in woord en daad te steunen. We zijn verheugd dat onze huurders nu kosteloos een claim kunnen indienen.’’

Samenwerking

Groninger Huis-directeur Hilde van Ree ziet een goede samenwerking: ,,Door op een goede manier samen op te trekken worden de drempels voor onze huurders geslecht. De Woonbond en huurdersorganisaties werken intensief samen om de huurders voor te lichten. Wij ondersteunen de actie van harte. Alle huurders moeten gecompenseerd worden voor hun leed.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu