Woonvisie Stadskanaal onder druk: debat uitgesteld

Het aanbod van een makelaar in Stadskanaal Foto: DVHN

Dat er kansen zijn op de woningmarkt in Stadskanaal, daar is iedereen het wel over eens. Maar kunnen ze ook worden uitgevoerd met de nieuwe woonvisie? Daar werd maandagavond een stevig debat over gevoerd.

Dat debat duurde tot even na half twaalf, waarop de gemeenteraad besloot dat het te laat werd en het aanstaande maandag een vervolg krijgt. In de plannen staat hoe de gemeente tot 2025 om wil gaan met de woningvoorraad, waar te bouwen en waar te slopen.

‘Spook krimp zit in de weg’

Insprekers waren bij lange na niet tevreden. Martin van der Leest sprak namens de Vereniging van Bedrijven De Kanaalstreek, volgens hem wordt er te weinig ingezet op vasthouden en aantrekken van nieuwe bewoners en jonge gezinnen. „Het spook krimp zit deze ambitie verschrikkelijk in de weg. Het streven wordt door invloed van krimp teniet gedaan, tussen de regels door is er volgens ons sprake van een ernstige vorm van verkramping.”

Hij vreest dat jongeren met de huidige plannen niet over de streep worden getrokken te komen of te blijven: „Het verdwijnen van deze potentiële beroepsbevolking zou een ramp voor het ondernemersklimaat in ons gebied zijn.” Juist de coronacrisis biedt kansen, bijvoorbeeld door thuiswerkers zegt hij, zij willen ruimte. Bovendien zijn de huizen in de Stad duur.

‘Ambitieloos plan’

Ben Timmermans sluit zich daarbij aan namens een aantal woningbouwinitiatieven. „Voor de toekomst wordt verwacht dat er een trek van de steden naar de dorpen zal zijn.” Hij kaart aan dat er misschien een prognose is tot krimp, maar dat er wel veel behoefte blijft aan huishoudens. Bovendien hebben senioren en starters het volgens hem moeilijk in Stadskanaal. „Dat resulteert dat deze mensen meer aangewezen zijn op een studio, het aanbod daarvan is zeer, zeer beperkt.”

„Ambitieloos”, zo bestempelde de oppositie de plannen. Het is weinig concreet, het plan was gebaseerd op oude cijfers uit 2016 en er werd geen rekening gehouden met de plannen voor een spoorverbinding en de trend tot meer thuiswerken. Ook zijn nieuwe woonvormen als tiny houses onvoldoende uitgewerkt.

Bovendien willen mensen wel in Oost-Groningen wonen, ziet Klaas Pals (D66): „Kijk naar de Blauwe Stad waar gewoon honderden mensen op inschrijven en waar om gevochten wordt. De oude visie heeft de boel veel te veel op slot gezet.”

‘Niet aannemen vertraagt projecten en kansen’

Daar is Aike Maarsingh (CDA) het mee eens, hij vindt het juist een goede reden om de woonvisie nu aan te nemen. „Er is nu sprake van een overspannen markt, dat geldt voor heel veel leeftijdsgroepen en doelgroepen. Naar ons inziens is ook de coronasituatie van invloed. Wonen op het platteland wordt aantrekkelijker, niet alleen vanwege de prijs, maar ook de veiligheid. Als de wereld verandert, moeten we daarop inspelen. De huidige visie gaat vooral uit van krimp.” Dat woord wil hij niet meer horen, benadrukt hij.

Wordt de visie nu niet aangenomen, dan vreest Maarsingh dat de markt nog langer op slot blijft. „Wij zijn blij dat het stuk er nu ligt. Wij veranderen de wereld niet in een dag, wij moeten ruimte geven.”

Wethouder: we moeten van het slot af

Dat beaamt wethouder Brongers (CDA). Ze benadrukt de noodzaak van het accepteren van een nieuwe woonvisie op zeer korte termijn. „Nu zit alles op slot, en moeten wij ‘nee’ verkopen aan initiatieven.”

Volgens de wethouder biedt de woonvisie ruimte voor maatwerk. „Dat is belangrijk als je kijkt daar de initiatieven. Wij bieden mogelijkheden voor nieuwe woonvormen, meer ruimte voor nieuwbouw. Bijvoorbeeld door heroverwegen op bepaalde locaties. Ruimte voor wijzing wat betreft winkelbestemmingen. Ruimte voor dorpen. Wij willen van het slot af.”

Het is mogelijk om over ‘een jaar, anderhalf’ de woonvisie opnieuw tegen het licht te houden, zegt ze. Dan kunnen eventuele aanpassingen gedaan worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu