Zandwinbedrijf Sellingen luidt noodklok bij Raad van State

Chris Kremer bij de zandwinlocatie in Sellingerbeetse. Foto: Archief DvhN/Huisman Media

Zelfs een tijdelijke stillegging van de zandwinactiviteiten in de Noordplas in Sellingen van enkele maanden zou de doodsklap voor het bedrijf kunnen betekenen.

Dat zei Chris Kremer van het gelijknamige zandwinbedrijf dinsdag bij de Raad van State.

Rechter en staatsraad Janny Kranenburg zei tijdens een spoedprocedure in Den Haag dat haar beslissing over de zandwinning vooral een weging zal zijn van de belangen van natuurcamping De Papaver en die van zandwinbedrijf Kremer. De eerste vroeg om de stillegging en de laatste luidde tijdens de spoedprocedure de noodklok, mocht de staatsraad tot algehele schorsing van de nieuwe zandwinvergunning over gaan.

Tientallen banen op de tocht

Volgens Chris Kremer van het zandwinbedrijf zal een volledige blokkade van de vergunning het einde van het zandwinbedrijf en tientallen banen betekenen. Kremer benadrukte dat de zandwinplas in Sellingen de enige locatie in Nederland is waar uniek drinkwaterfiltreerzand wordt gewonnen.

Volgens tegenstander en campinghouder Doorschodt is dat een smoes om de zandwinactiviteiten tot in lengte van jaren door te zetten. Doorschodt, die afgelopen maand ook al bij de Raad van State was, maakte er geen geheim van een absoluut einde aan de zandwinactiviteiten van Kremer te willen maken.

Verbijstering

Volgens de campinghouder was hem jaren geleden beloofd dat, zodra de Zuidplas klaar was, er alleen maar natuur en recreatie rond zijn camping aan de Beetsterweg zou zijn. Maar tot verbijstering van Doorschodt verleende de provincie Groningen dit jaar wederom een zandwinvergunning voor nog eens 8 hectare in de Noordplas. Samen met de 9 hectare die al in 2005 is vergund kan Kremer dat nog minstens 12 jaar zand uit de plassen op pompen.

Doorschodt vroeg dinsdag om een schorsing van de Kremers vergunning omdat er geen uitgebreid milieueffect (MER) onderzoek is gedaan. Staatraad Kranenburg zei dat die vraag later tijdens de bodemzaak behandeld zal worden. Die zal niet eerder dan halverwege 2018 op de agenda komen.

De staatsraad erkende dat het niet om een tussendoorzaakje gaat en dat er veel tijd mee gemoeid zal zijn. Mogelijk zal de staatsraad niet de gehele vergunning schorsen maar alleen de 8 extra hectare die bovenop de al vergunde 9 hectare zijn vergund .

Chris Kremer zei dat er in dat geval mogelijk wel een oplossing is door eerst de al eerder vergunde hectares uit te graven en een tijdelijk depot op de 8 nieuwe hectares te leggen. Uitspraak volgt later.

Nieuws

menu