Zeehondenpopulatie in Nederlands deel van de Waddenzee groeit

In 45 jaar is het aantal zeehonden in het Nederlandse -, Duitse - en Deense Waddenzeegebied niet zo hoog geweest als dit jaar het geval is.

Zeehonden op Richel in de Waddenzee bij Vlieland

Zeehonden op Richel in de Waddenzee bij Vlieland Foto: Jan de Vries

Uit tellingen blijkt dat er ongeveer 41.700 zeehonden in de Waddenzee leven. De groei was vooral waarneembaar in het Nederlandse deel van de Waddenzee en in Schleswig-Holstein. Dat heeft het Waddenzee secretariaat in Willemshaven maandag bekend gemaakt.

De cijfers zijn gebaseerd op tellingen vanuit een vliegtuig. Eerder dit jaar zijn 28.352 zeehonden gezien in het water. De specialisten gaan er vanuit dat vanuit de lucht twee-derde van het zeehondenbestand is te zien. Daarmee komen ze uiteindelijk op het cijfer van ruim 41.000 zeehonden.

Twee keer per jaar vanuit de lucht tellen

Twee keer per jaar vinden er vanuit een vliegtuig tellingen plaats boven de Waddenzee. De eerste telling vindt in juni plaats als de jongen ter wereld komen, de tweede telling vindt in augustus plaats als de dieren van pels veranderen, ze bevinden zich dan vaker aan land.

Sinds 2012 constateren onderzoekers dat de populatie stabiliseert en er zelfs jaarlijks een kleine groei van 1,2 procent wordt geconstateerd. Dit jaar werd ook een record aantal huilers van 9954 geteld op de zandbanken en stranden. Drie procent meer dan afgelopen jaar.

Het zeehondenbestand verschilt jaarlijks per regio. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met weersomstandigheden. Het Waddenzee secretariaat heeft vastgesteld dat in het Nederlandse deel dit jaar 7661 zeehonden leven, een groei van meer dan 4 procent ten opzichte van het vorig jaar. In Schleswig-Holstein leven de meeste zeehonden, 10.746 een toename van liefst ruim 23 procent. In de Deense Waddenzee zijn 2256 zeehonden geteld, 16 procent minder dan in 2019. Ook in het deel van Nedersaksen en Hamburg zijn minder zeehonden waargenomen; 7553, veertien procent minder. In Helgoland is een daling van 47 procent vastgesteld, dat betekent dat er nog maar 136 zeehonden zijn waargenomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Waddengebied
menu