Zeer wisselend oordeel over akkoord van 1,5 miljard voor Gronings bevingsgebied

Minister Eric Wiebes voert het woord. Naast hem (vooraan) commissaris van de Koning René Paas en Gerard Beukema, burgemeester van Delfzijl. Foto: Corné Sparidaens

Een grote stap vooruit zonder de belofte dat alle problemen in het Groningse aardbevingsgebied worden opgelost. Dat is het akkoord van 1,5 miljard van rijk en regio.

Commissaris van de Koning René Paas verwacht dat Groningers met een reeks aanvullende maatregelen echt iets opschieten. Hij benadrukte tijdens de presentatie van het bestuursakkoord, dat Groningen ondanks de afbouw van de gaswinning veiliger wordt maar nog wel onvoldoende is versterkt.

Meer keuze voor huizenbezitters

Er is alleen meer keuze. Huiseigenaren die een versterkingsadvies hebben, kunnen ervoor kiezen om dat advies gewoon te laten uitvoeren. Dan krijgen ze ook geld voor verduurzaming. Ze kunnen ook een nieuwe beoordeling laten maken, op grond van nieuwste inzichten op het gebied van veiligheid. Voor die eigenaar is dan 30.000 euro per eigenaar beschikbaar.

Huizenbezitters die wel in het bevingsgebied wonen, maar van wie het huis niet versterkt hoeft te worden, kunnen ook geld krijgen om hun huis te verbeteren. Hiervoor is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar. Datzelfde bedrag is gereserveerd om de ongelijkheid recht te trekken. Er zijn nu dorpen, wijken en straten waar het ene huis wel versterkt gaat worden en dat van de buurman niet. Dat zorgt voor veel onvrede en daar wordt met compensatie nu een einde aan gemaakt.

Groningen moet kruit niet verschieten

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zegt dat dit akkoord met de regio geen kwijtschelding mag zijn, zodat het rijk er vanaf is. ,,Het allerdomst zou zijn als de regio nu stelt: we hebben afspraken, dus laat maar. Groningen moet met de verkiezingen en de formatie van een kabinet in het vooruitzicht, zijn kruit niet verschieten.’’

Paas wil zijn zorg wegnemen. ,,Deze 1,5 miljard is geen eindbedrag. Het komt bovenop het geld dat verder nog deze kant op komt.’’ De Groninger Bodem Beweging (GBB) stelt vast dat de versterkingsoperatie nauwelijks goed op gang is gekomen en dat nu al aan een afronding wordt gewerkt. ,,Als er niets met je huis gebeurt kun je nog een vorm van compensatie krijgen’’, aldus GBB-voorzitter Jelle van der Knoop.

‘Vaker met het rijk afspraken gemaakt....’

Minister Kajsa Ollongren (BZK) zegt dat ze de onzekerheid en het ongeduld van de Groningers voelt. ,,We geven ze meer regie op hun situatie.’’ Volgens minister Eric Wiebes (EZK) staat daarbij de veiligheid voorop. ,,We willen de huizen ook verduurzamen en eigenaren een tegemoetkoming geven voor het lange wachten.’’ Burgemeester Gerard Beukema (Delfzijl) zegt dat de maatregelen nader worden uitgewerkt. ,,Over de precieze invulling is het laatste woord nog niet gesproken. We hebben vaker met het rijk afspraken gemaakt.’ Beukema verwacht dat onder de aanvullende maatregelen het dorp Krewerd de gezamenlijke aanpak kan voortzetten. En dat hun werkwijze wordt gevolgd in Woltersum, Meedhuizen, Steendam/Tjuchem en Zandeweer. De mensen daar moeten dat dan wel willen.’’

‘Akkoord is een zoethoudertje’

Statenlid Bram Schmaal van Groninger Belang vindt de 1,5 miljard een zoethoudertje. ,,We krijgen wat geld voor onderhoud van woningen en succes ermee. Als het echt ingewikkeld wordt met verzakkingen zijn er straks geen middelen meer.’’ Schmaal ergert zich aan het feit dat Provinciale Staten niets over het akkoord te zeggen hebben. ,,We laten ons als provincie wel heel makkelijk met een fooi uitkopen. De shit blijft. Het is mond afwegen en wegwezen. Waar zijn we mee bezig?’’

‘Dit is geen afkoopsom’

Paas is het daar niet mee eens. Hij noemt het gebruik van woorden als eindafrekening en afkoopsom misplaatst. ,,Dit bedrag zegt niets over de eindigheid van de versterkingsoperatie. Die gaat door zolang het nodig is.’’

De Groninger Bodem Beweging vindt dat er te weinig aandacht is voor kwetsbare huizen die tussen wal en schip vallen. Dat zijn huizen die constructief niet al te sterk zijn, te kampen hebben gehad met bevingen en daar in de toekomst nog veel last van kunnen krijgen. ,,Tegelijkertijd dreigen ze niet in te storten bij een zwaardere beving’’, aldus Van der Knoop. Dat er volgens Wiebes veel woningen zijn die niet meer versterkt hoeven te worden, noemt GBB een illustratie van de willekeur in de versterkingsoperatie.

Namens acht woningcorporaties zegt Anita Tijsma (Acantus) blij te zijn dat er een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro naar alle huurders gaat en een bedrag naar de corporaties om woningen te verbeteren.


Nieuws

menu