Voorlopig heeft de Waddenzee behoefte aan een beetje zeespiegelstijging, zegt Robert Zijlstra. 'De bodem groeit nog altijd harder'

Zeespiegelstijging is een hoofdpijndossier voor kustbeheerders in de hele wereld. Maar in de Waddenzee groeit de bodem sneller dan dat de zee stijgt, relativeert Robert Zijlstra van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. En dat blijft nog jaren zo. ,,Het systeem herstelt nog altijd van de aanleg van de Afsluitdijk.”

Buitendijkse kwelder bij Holwerd.

Buitendijkse kwelder bij Holwerd. Foto: Rens Hooyenga

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft kwamen eind juni met een verontrustend nieuwsbericht . Uit data van getijdenstations langs de Noordzee blijkt dat de zeespiegelstijging al enkele decennia aan het versnellen is. Met gemiddeld 2,3 tot 3,1 millimeter per jaar. Sinds midden jaren 90 stijgt de zeespiegel voor de Nederlandse kust 0,5 tot 1,5 millimeter meer dan in de zeventig jaar daarvoor. En in de Waddenzee verloopt dit proces volgens de Delftwetenschappers nóg sneller.