Zeldzame steltkluut broedt bij boer Kooistra in de speciaal aangelegde plasdras in Winsumermeeden

Boer Johan Kooistra uit Winsumermeeden bij de net aangelegde plasdras Mark Schuurman

Voor het eerst heeft er in Groningen een bijzondere steltkluut gebroed bij een speciaal voor weidevogels aangelegd plasdras. Drie kuikens lopen nu op het land van boer Johan Kooistra in Winsumermeeden.

Steltkluten hebben - de naam verraadt het al - enorm lange poten. De sierlijke vogel broedt niet veel in ons land. Wie naar Zuid-Europa afreist, heeft meer kans hem tegen te komen.

Magneten voor weidevogels

In een weidevogelgebied in Winsumermeeden zit nu dus ook een paar, met drie jonge kuikens. ,,Het is een absoluut uniek broedgeval. Steltkluten nestelen af en toe in moerasgebieden zoals het Roegwold of het Hunze-gebied, maar dit is voor het eerst dat de vogel in een boerenplasdras heeft gebroed. Het geeft aan hoe goed de plasdras werkt. Het zijn magneten voor weidevogels,'' zegt vogelfotograaf en weidevogelbeschermer Mark Schuurman. Hij maakte prachtige foto's van de exotische kluten.

Schuurman prijst boer Kooistra. ,,Zonder zijn inzet en die van zijn zoon Marcel was het niet gelukt. Ze hebben de plasdras steeds heel voorzichtig bijgevuld, omdat de vogel op zijn nest zat. Toen er eenmaal kuikens waren, ging dat makkelijker.''

De steltkluten verdedigen hun nest en nageslacht fel tegen rovers, aldus Schuurman. ,,Van kraai tot kiekendief, ze worden direct gespot en verjaagd. Andere vogels profiteren daar ook van.''

Bescherming

Kooistra is één van de 250 boeren die zijn aangesloten bij het agrarisch collectief Groningen West. Dat is één van de drie collectieven die zich in Groningen met de bescherming van weide- en akkervogels bezighouden. Om kwetsbare vogels zoals grutto, kievit, scholekster en tureluur te helpen, worden hun nesten opgespoord en beschermd. Boeren die meedoen, ontvangen subsidie wanneer ze percelen later maaien, zodat weidevogels de kans krijgen hun eieren uit te broeden en de kuikens kunnen opgroeien.

Ook worden delen van percelen onder water gezet. Een laagje water van zo'n twintig centimeter volstaat. Op die plekken kunnen weidevogels voedsel vinden, broeden, ruien of hun kuikens op laten groeien. Volgens veldcoördinator Henk van der Noord van het collectief hebben de aangesloten boeren al 107 plasdrassen aangelegd. ,,En er komen er nog zo'n dertig bij.''

Hij is blij met de komst van de steltkluut. ,,Het geeft aan wat er mogelijk is als je maatregelen neemt.''

Dramatisch

Afgelopen jaar was opnieuw dramatisch voor veel weidevogels. Dit jaar gaat het met sommige soorten wat beter, zegt Van der Noord. ,,Het is een redelijk jaar. Grutto's lijken zich behoorlijk hersteld te hebben in een aantal van onze gebieden. Er worden nu echt kuikens groot. Dat is een heel verschil met vorig jaar.''

De kievit deed het minder goed. ,,Ze zijn in een aantal gebieden teruggelopen. Ze trekken meer naar bouwland, is onze ervaring'', aldus Van der Noord. Ook de tureluur lijkt een redelijk broedsucces te hebben, terwijl het beeld bij de scholekster wisselend is. ,,Maar die kan wel lang door broeden.''

Goede weidevogelgebieden in Groningen zijn Wolddijk, De Held bij Hoogkerk, Paddepoel en Tinallinge. Minder florissant gaat het in de Onnerpolder. Dat gebied had afgelopen jaar veel last van predatie door rovers, zegt Van der Noord. ,,Er waren in 2018 vier nesten van de wulp, en die zijn alle vier gepredeerd, vermoedelijk door vossen. Dit jaar hebben we een stroomraster rond twee wulpennesten gezet op het land van boer Arjen Kooi. Die zijn beide uitgekomen.''
Nieuws

Meest gelezen

menu