Ziekenhuizen pleiten voor hoger salaris verpleegkundigen: ‘Laten we allemaal 10 euro meer zorgpremie betalen’

Zorgpersoneel maakt een bed klaar voor een coronapatiënt. Foto: Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Verpleegkundigen verdienen een beter salaris en meer doorgroeimogelijkheden. Niet alleen in crisistijd, maar structureel. Dat stelt prof. dr. Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Nederlandse verpleegkundigen werken hard, zeker nu. Onder hoge werkdruk en in moeilijke omstandigheden moeten ze nog steeds goede zorg zien te verlenen aan kwetsbare patiënten. Tijdens de coronacrisis staan ze altijd paraat en draaien ze extra diensten om collega’s te ondersteunen en patiënten te helpen. Niet alleen op vakkundig gebied, maar ook op emotioneel vlak. ,,We hebben de laatste tijd kunnen zien hoe belangrijk verpleegkundigen zijn. Het is een kritische beroepsgroep”, zegt Willy Spaan.

Schril contrast

De universitair medische centra zijn trots op hun verpleegkundigen. Want mede door de professionele inzet van verpleegkundigen konden de UMC’s sinds de uitbraak van corona de capaciteit op de IC’s en andere afdelingen opschroeven. Zonder extra professionals heb je aan extra bedden niets, stelt Spaan.

,,Daarom klapten we met z’n allen in onze handen voor het zorgpersoneel. Maar dat is niet voldoende. Want niet alleen in crisissituaties staan verpleegkundigen onder druk, ook in de reguliere zorg wordt veel van ze gevraagd.’’ En de beloning die verpleegkundigen krijgen, staat in schril contrast met het zware werk dat ze doen. ,,Iedereen roept nu terecht dat zorgpersoneel een extra beloning moet krijgen. Maar dat moet niet tijdelijk zijn, daarom pleit ik voor structureel meer erkenning en waardering.”

Beloningsstructuur

Die waardering moet zich niet alleen in de vorm van een hoger salaris uiten. Ook meer doorgroeimogelijkheden zouden daarbij moeten horen. Verpleegkundigen kunnen zich nu onvoldoende ontwikkelen en lopen achter wat betreft het loopbaanperspectief op andere publieke sectoren, zoals het primair onderwijs. ,,De beloning is aan het begin van vergelijkbaar niveau, maar aan het eind van de carrière zit er een verschil van 20 procent tussen de salarissen. Dat komt omdat een verpleegkundige veel eerder het maximum van hun salarisschaal bereiken.’’

Zorgcapaciteit

Alles waar Spaan voor pleit helpt bij het omhoog krikken van de zorgcapaciteit. Het nijpende tekort aan zorgpersoneel is al jaren een probleem. ,,De zorg heeft te maken met een enorme vergrijzing. Het is niet zo dat er geen jonge mensen meer bijkomen, maar ze vertrekken snel. Met deze werkdruk is het niet vol te houden.” Een beter salaris, een beter loopbaanperspectief, goede opleidingen en ook meer tijd maken voor doorleren, gaat helpen bij het werven van extra personeel. ,,Dat samen zorgt ervoor dat het aantrekkelijker is om als verpleegkundige in een ziekenhuis te gaan werken. Alleen zo krijgen we de werkdruk omlaag.”

Daarom gaat de NFU nu in discussie met alle betrokken: partijen, de overheid, zorgverzekeraars én de burger. ,,Om die middelen op tafel te krijgen moeten we gezamenlijk rond de tafel. De burger hoort daar ook bij. Stel dat iedereen 5 tot 10 euro meer zorgpremie zou betalen, dan hebben we zo’n 100 miljoen meer te besteden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu