Zoektocht naar de mooiste Groninger bijbelverhalen

De helft van alle kerken gaat in de weken na Pinksteren de straat op voor de verkiezing van de tien mooiste bijbelverhalen van Groningen.

‘We zijn benieuwd welke bijbelverhalen er in onze stad leven en willen zoveel mogelijk Groningers, het liefst allemaal, vragen wat hún mooiste bijbelverhaal is’’, zeggen de dominees Anita Akkerman en Susanne Freytag.

Samenwerking

Ze zitten namens respectievelijk de Protestantse Gemeente Groningen en de Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen in de organisatie van de verkiezing. Donderdagavond is de aftrap van de bijzondere happening. Want dat moet het worden. In dubbel opzicht, omdat de samenwerking tussen al die kerken in de stad op zichzelf ook al uniek is.

Volgens hen was het televisieprogramma The Passion , dat twee jaar vanuit Groningen werd uitgezonden, de aanleiding voor de samenwerking. ,,Het was de eerste keer dat lokale kerken activiteiten samen ontplooiden vanuit de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact. Sindsdien leren we elkaar steeds beter kennen.’’

Mooiste verhalen

,,Voor de verkiezing willen we zoveel mogelijk mensen benaderen, ook op straat en in de supermarkt. Om van iedereen te horen welk verhaal ze het mooist vinden. Niet alleen van mensen die ingeschreven staan bij een kerk.’’

De kerken gaan op allerlei manieren de boer op voor de verkiezing en om herinneringen of andere verhalen over bijbelverhalen aan te horen. ,,Daar geven de kerken zelf invulling aan. Het kan huis aan huis, op bepaalde plekken of vanuit je eigen netwerk. Iedereen kan meedoen en zelf een stem uitbrengen op de website www.de10mooistebijbelverha- lenvangroningen.nl . Maar veel mensen hebben bijzondere herinneringen aan bepaalde bijbelverhalen die we ook graag horen. Van kerkgangers, maar ook van niet-gelovige buren, vrienden, kennissen en collega’s. Het gaat ook om persoonlijke ontmoetingen.’’

Het kerstverhaal

Voorbeeldverhalen willen de dames niet noemen. ,,Dit moet echt helemaal uit de Groningers zelf komen, maar je hoeft niet per se in de stad te wonen. Als je er werkt of er een andere link is, is dat ook prima.’’

Akkerman en Freytag zijn reuzebenieuwd naar de uitkomst. ,,Tussen eerdere verkiezingen in onder meer Den Bosch, Emmen en Zwolle zaten grote verschillen. Er is maar één bijbelverhaal dat er waarschijnlijk ook in Groningen weer bij zit: het kerstverhaal.’’

Het hangt van de uitslag af wanneer dat verhaal in de kerken wordt besproken, want dat is de bedoeling van de verkiezing. ,,Alle kerken doen dat op hun eigen manier. We beginnen in september met nummer 10 en pakken elke volgende maand weer een ander verhaal uit de top 10. Tot we in juni 2017 bij de nummer 1 zijn. Dan onthullen we het mooiste bijbelverhaal van Groningen.’’

Kerken trekken steeds minder gelovigen

Dagblad Trouw maakte deze week bekend dat 82 procent van de Nederlanders zelden of nooit meer in een kerk komt en maar 14 procent gelooft in een persoonlijke God. In plaats van een geloof in een hogere macht en een leven na de dood, hechten steeds meer mensen aan een bewust en verantwoordelijk leven en verbinding met elkaar, de natuur of de kosmos. De krant citeerde een rapport dat een verdere daling van christelijke kerkleden voorziet van de huidige 25 procent van de bevolking tot maximaal 20 procent. Anita Akkerman: ,,Dat is een flinke daling, maar nog altijd 20 procent. Dat is nog altijd een niet te onderschatten percentage.’’

Volgens het CBS rekende vrijwel iedereen zich in de negentiende eeuw tot een kerkgenootschap en werd de ontkerkelijkheid in de volkstelling van 1879 voor het eerst waargenomen in Friesland en Groningen. In de provincie Groningen daalde die het meest, tot 37 procent in 2008. Dat percentage was in 2013 nog even hoog.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu