Zondag in Bedum niet langer heilig

Zondag in Bedum niet langer heilig

De zondagsrust in Bedum is niet langer heilig. De raadsfractie van de ChristenUnie is blijft fel gekant tegen het openen van winkels op zondag. Het CDA is bereid zijn standpunt te heroverwegen, als de ondernemers hierom vragen.

De zondagsrust in Bedum is niet langer heilig. De raadsfractie van de ChristenUnie is blijft fel gekant tegen het openen van winkels op zondag. Het CDA is bereid zijn standpunt te heroverwegen, als de ondernemers hierom vragen.

Ate Wijnstra (foto), fractievoorzitter van de christendemocraten, zegt er wel nadrukkelijk bij dat die vraag dan vanuit de winkeliers zelf moet komen: ,,Het moet niet zo zijn dat ze zich verplicht voelen omdat de grote supermarkten het willen. Gevaar bestaat dat de eigenaar van het winkeltje ernaast zegt: dan moet ik ook open. Net als het winkeltje daar weer naast. Zo'n kettingreactie vinden wij niet wenselijk.''

Wie zit er op te wachten?

Wijnstra zegt dat uit eigen onderzoek van het CDA blijkt dat een groot aantal winkeliers er niet op zit te wachten: ,,Op voorhand zijn wij dus geen voorstander. Alleen als inderdaad blijkt dat meerdere partijen dit echt willen, zoals de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum aanneemt, dan nemen we ons standpunt in heroverweging.''

Dat doet de ChristenUnie niet, aldus raadslid Bernd de Jong: ,,Er zijn geen nieuwe inzichten die daar aanleiding toe geven. Los van de zondagsrust: vóór de verkiezingen hoorden wij kleinere ondernemers zeggen: doe het niet. De supermarkten die het wel doen verkopen wat zij verkopen. Dus of je hebt inkomensderving, of je moet meer loonkosten betalen, of je bent je vrije dag kwijt. Je creëert een probleem.''

Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) wil over de zondagsopenstelling in gesprek met B en W. Voorzitter Jakob Roorda zei zaterdag in deze krant dat steeds meer leden, met name middenstanders, hierop aansturen.

Social media poll

Dat het standpunt van het CDA, dat met CU een meerderheid in de raad heeft, niet langer in beton is gegoten, biedt perspectief. Fractievoorzitter Klaas Hoekzema van de VVD: ,,We hebben het met PvdA vaker naar voren gebracht, maar omdat beide andere fracties tegen waren, ging dat nooit door. Ik zelf ben trouwens niet voor. Als ondernemer was ik blij dat ik een keer vrij was. De rest bij ons zegt: ‘s zondags open. Al is het nog niet zover. Het moet ook door de coalitie worden gedragen. Dat het CDA er anders in staat nu zegt mij: misschien is de tijd rijp. Als gemeenten om ons heen hiertoe overgaan, kan Bedum moeilijk achterblijven.''

PvdA-aanvoerder Jaap Heres wil de ondernemers geen strobreed in de weg leggen. Zijn partij hield zaterdag een poll op social media. Daaruit bleek dat 74 procent van de deelnemers vóór zondagopenstelling is, 25 procent tegen en 1 procent wil het alleen in december.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu