Zonnehuisgroep tot 2018 in rode cijfers

Zonnehuisgroep. FOTO ARCHIEF DVHN

De Zonnehuisgroep Noord schrijft de komende twee jaar nog rode cijfers. Pas in 2018 hoopt deze koepelorganisatie, waaronder twintig ouderentehuizen vallen in de provincie, weer uit de tekorten te zijn.

De Zonnehuisgroep Noord schrijft de komende twee jaar nog rode cijfers. Pas in 2018 hoopt deze koepelorganisatie, waaronder twintig ouderentehuizen vallen in de provincie, weer uit de tekorten te zijn.

Ondanks de voorgenomen sluiting van vier tehuizen (in Kloosterburen, Wagenborgen, Bierum en Wagenborgen) in de loop van dit jaar houden de forse tekorten voorlopig aan. De organisatie krimpt de komende jaren van een omzet en budget van 110 miljoen naar 70 miljoen euro. Het aantal cliënten daalt van nu nog rond de 1150 naar 750 in 2020. Dat blijkt uit een interne nieuwsbrief. De reorganisatie die is ingezet, is bedoeld om de organisatie weer een gezonde financiële basis te geven.

De baan van veel leidinggevenden in het middenkader komen te vervallen bij deze reorganisatie. In december ontvingen zo'n veertig betrokkenen een brief met de mededeling dat zij per 1 maart boventallig zijn. De raad van bestuur heeft aangekondigd dat een nieuw besturingsmodel wordt ingevoerd. Afhankelijk daarvan wordt bekeken wie van hen kunnen terugkeren.

Zonnehuisgroep Noord omschrijft de financiële situatie waarin zij verkeert als ‘zeer ernstig'. De tekorten van de komende jaren worden toegeschreven aan de leegstand van appartementen in een aantal tehuizen en het overschot aan personeel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu