Zonneweide Finsterwolde naar de volgende ronde

De zonneweide was ten noorden van het dorp Finsterwolde gepland.

Het plan voor een zonneweide ten noorden van Finsterwolde is, wat de meerderheid van de raad van Oldambt betreft, definitief van de baan.

Meerderheid raad Oldambt tegen zonneweide Finsterwolde

Maandagavond heeft de meerderheid van de raad haar veto er over uitgesproken. Ze heeft geen verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) afgegeven, omdat ze het plan grofweg gezegd niet goed inpasbaar vindt in de omgeving. Het gaat om een ruim tien hectare groot terrein ten noorden van de H.J. Siemonsstraat.

Initiatiefnemer NaGa Solar wil eerst de argumenten van de raadsmeerderheid bestuderen, voordat ze een reactie wil geven. Als de Limburgse firma voldoende reden ziet om bezwaar te maken, zal ze dat niet nalaten en ligt een gang naar de rechter in het verschiet.

Al bijna drie jaar staat de realisatie van de zonneweide op de politieke agenda en met het maandagavond genomen raadsbesluit is deze beladen zaak nog steeds niet afgerond. Het plan heeft in Finsterwolde tot twee kampen geleid. Er werd zelfs een anti-zonneweide actiegroep gevormd: ZUN. Harm-Evert Waalkens, eigenaar van het grond waarop de zonneweide is gepland, is daarbij mikpunt van kritiek. De tegenstanders hebben eerder aangegeven niet tegen een zonneweide te zijn, maar wel tegen de locatie. Ze vrezen horizonvervuiling.

Het college, gesteund door de raad, heeft vorig jaar nog een draagvlakonderzoek laten uitvoeren, kosten ruim 10.000 euro. Ze hoopte daarmee de zaak nog een positieve wending te kunnen geven. Maar de uitkomst liet aan duidelijkheid niets te wensen over: er blijkt onvoldoende draagvlak, zoals de meerderheid van de raad al eerder aangaf. Maar het boek is na maandagavond nog steeds niet gesloten. Op naar de volgende ronde.

‘Alleen maar verliezers in een film zonder happy end’

Wel is duidelijk dat het dossier enorme littekens heeft achtergelaten en dat er sprake is van alleen maar verliezers, volgens Oldambt Aktief. ,,Van wat ooit een hecht dorp was, is niets meer over”, aldus fractievoorzitter Nico Postmus. ,,Er is veel onderling wantrouwen.”

,,Het is een film zonder happy end”, aldus SP-fractievoorzitter Linda Bolderman. Ook zij is van mening dat het hoofdpijndossier een verscheurd dorp heeft achtergelaten. VCP-fractievoorzitter Engel Modderman hoopt met het ‘nee woord’ van de raad een einde is gekomen aan de clowneske vertoning.

ChristenUnie, CDA en PvdA steunden het ingediende amendement van Gemeentebelangen Oldambt, ondertekend door VCP, SP, PvhN, Oldambt Aktief, VVD en Factor 2020 niet. D66 sloot zich bij de meerderheid aan.Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu