Versterking aardbevingshuizen Ten Post al maanden vertraagd. ChristenUnie en SP Groningen trekken aan de bel

Wisselwoningen in Ten Post. Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners die uit hun huis moeten omdat dat wordt versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingen. Foto: Kees van de Veen

ChristenUnie en SP Groningen zijn bezorgd over de vertraging die is opgetreden in de versterkingsplannen in Ten Post.

Beide partijen stelden hierover schriftelijke vragen aan B en W van de gemeente Groningen. ,,Gelukkig is een aantal huizen in Ten Post inmiddels versterkt’’, zegt CU-raadslid Peter Rebergen. ,,Maar de versterking van de huizen in onder andere de Jan Zijlstraat heeft opnieuw twee tot drie maanden vertraging opgelopen.’’

‘Begrijpelijk dat bewoners zwaarmoedig worden’

Hij noemt het begrijpelijk dat de betrokken bewoners hier zwaarmoedig van worden, zoals hij het noemt. Zeker omdat de grond, gezien de recente bevingen die zich voordeden, nog steeds onrustig is en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verwacht dat de trillingen nog zullen doorgaan.

CU en SP willen weten of B en W een rol zien weggelegd voor de gemeente om inwoners die geestelijke schade lijden door deze kwestie, ondersteuning te bieden. ,,Nu het SodM de verwachting heeft uitgesproken dat de bevingen zullen doorgaan, zijn we benieuwd of het college het met ons eens is dat dit het belang van de voortgang van versterkingen benadrukt.’’

SodM wil af van HRA-model

Het SodM heeft aangegeven af te willen van het model dat nu wordt gebruikt. Door middel van het huidige model wordt jaarlijks de prioriteit van de versterkingsopgave vastgesteld. Op dit moment is het uitgangspunt dat alle huizen geïnspecteerd worden. CU en SP zijn benieuwd of de keuze om af te willen van het huidige HRA-model gevolgen heeft voor de versterkingsopgave.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu