Midden-Groningen: zorg over betaalbaarheid warmtetransitie

Een warmtepomp als 'verwarmingsalternatief'. Foto: Archief ANP

De gemeente Midden-Groningen maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de warmtetransitie die nodig is om woningen aardgasvrij te krijgen.

Gemeenten hebben in het klimaatakkoord een sturende en leidende rol gekregen voor het bepalen van de warmtevoorziening per wijk. Ze moeten aangeven hoeveel woningen en andere gebouwen geïsoleerd en aardgasvrij worden gemaakt.

Wethouder Peter Verschueren (SP) zei in de raad dat ‘het hem niet gaat worden als er geen goede compensatieregelingen komen’. ,,Het moet betaalbaar zijn.’’

Stijgende energielasten

De verwachting is dat de energietransitie extra kosten met zich meebrengt, waardoor de energielasten zullen stijgen. Het kabinet schroeft de gasbelasting omhoog, met als doel verwarmingsalternatieven als de warmtepomp aantrekkelijker te maken. Daar komt bovenop dat energie duurder wordt vanwege stijgende productiekosten.

Onlangs concludeerde onderzoeksbureau Ecorys dat in 2030 maar liefst 1,5 miljoen huishoudens met moeite de kosten voor gas en elektriciteit kunnen opbrengen. Het gaat om gezinnen die minstens 10 procent van het inkomen besteden aan de energierekening en die in veel gevallen niet meer dan 14.000 euro per jaar verdienen, zo blijkt uit het rapport ‘De financiële gevolgen van de warmtetransitie’.

Optelsom van bestaande plannen

De gemeenteraad Midden-Groningen behandelde het concept voor de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staat omschreven wat de ambities van de Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen zijn als het gaat om duurzame energieproductie. Wethouder Verschueren zei dat de 5,7 TWh (terrawattuur) waar Groningen voor staat, een optelsom is van bestaande plannen voor met name wind- en zonneparken. ,,Het zijn plannen die democratisch tot stand gekomen zijn.’’

De gemeenteraad nam in meerderheid een motie van Gemeentebelangen Midden-Groningen aan waarin wordt gepleit voor betrokkenheid en 50 procent financieel eigenaarschap van inwoners bij wind- en zonneparken. Ondernemers moeten hiertoe worden verplicht. Verschueren legt deze eis neer bij de provinciale RES-stuurgroep die zich buigt over lusten en lasten. Een motie waarin energiebedrijven met wind- en zonneparken 10 procent van hun omzet in een fonds moeten stoppen om dorpen gasloos te maken, haalde het niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu