Zorgen over mijnbouw

Zoutwinning bij Nedmag FOTO ARCHIEF DVHN

De gemeenteraad van Veendam heeft maandagavond zijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van de zogeheten gestapelde mijnbouw.

Binnen de gemeentegrenzen van Veendam gebeurt er ondergronds van alles. Er wordt zout en magnesium gewonnen door Nedmag en AKZO. De NAM wint er gas. Er wordt ondergronds aardgas opgeslagen door de Gasunie en water gewonnen uit de diepere ondergrond.

Een meerheid van de raad sprak tijdens de raadsvergadering over de ondergrond als een lappendeken waar van alles gebeurt, terwijl de gevolgen van al die mijnbouwactiviteiten niet goed bekend zijn. Het Rijk heeft een zogeheten Structuurvisie Ondergrond gepresenteerd dat ter inzage ligt. GemeenteBelangen, VUK en SP wilden met een motie komen om een duidelijk signaal af te geven. Ze werden daarbij gesteund door ChristenUnie, CDA en PvdA.

De partijen wilden dat het college voor 2 januari een zienswijze zou indienen. Daarin zou moeten staan dat er op het grondgebied van de gemeente Veendam geen enkele bodemactiviteit zou mogen plaatsvinden, zonder dat er een goede onderbouwing van de initiatiefnemer ligt. Veranderingen in de ondergrond dienen vooraf getoetst te worden op draagvlak in de regio. Wethouder Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen) meldde dat het college de zorgen van de raad deelt. Hij betoogde dat er een voorstel ligt bij de Groninger gemeenten om gezamenlijk een signaal richting Den Haag af te geven. De motie werd in afwachting daarop in de ijskast gelegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu