Zorgen over sanering vuilstort

De grond die de voormalige stortplek in Ter Apelkanaal bedekt, moet schoon zijn. Toestanden als in Tynaarloo mogen zich niet voordoen.

Die garantie willen raadsleden van de gemeente Vlagtwedde.

Saneringsplan
De voormalige stortplek is 8 hectare groot en ligt buiten de bebouwde kom van Ter Apelkanaal. Tussen 1970 en 1993 werd daar huisvuil en ander afval gedeponeerd. Daarna werd de locatie gesloten en bedekt met grond.

Nu ligt er een definitief saneringsplan op tafel. Dat is gemaakt door de gemeente Vlagtwedde en het afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel, beide eigenaar van de plek. Het houdt in dat de locatie met nog een laag grond wordt afgedekt. Daarop worden bomen geplant.

Zo moet worden voorkomen dat het giftige metaal barium zich met hemelwater verder verspreidt. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de bodem barium zit.

Tarragrond
Voor die nieuwe deklaag wordt tarragrond van aardappelverwerker Avebe gebruikt. Die grond zat vast aan de aardappelen die door boeren werden aangeleverd. ,,Over die grond maken we ons zorgen’’, zegt Harry Brunen, gemeenteraadslid namens Gemeentebelangen. ,,Die grond moet absoluut schoon zijn. Kijk wat in Tynaarlo is gebeurd.’’

Daar werd ook tarragrond gebruikt voor de sanering van een locatie. Die grond bleek methaan te bevatten waardoor bomen dood gingen en er sprake was van stankoverlast. ,,Dat willen we hier niet. Daarom willen we de garantie van de provincie dat deze grond schoon is’’, zegt Brunen. De provincie is toezichthouder bij de sanering en heeft het plan goedgekeurd.

Hij heeft om die garantie gevraagd tijdens de gemeenteraadsvergadering van deze week en kreeg bijval van de PvdA. ,,Ook wij willen die zekerheid’’, zegt Willem Hoftijzer namens die partij.

'Goed onderzocht'
Wethouder Seine Lok (CDA) stelt dat de te gebruiken grond in orde is. ,,Dat is goed onderzocht en de grond zal nog eens worden bekeken. Ik wil wel iemand van de provincie nog eens uitleg laten geven.’’ Brunen vindt die uitleg prima. ,,Maar ik wil vooral zwart-op-wit een garantie. Zodat we naar de provincie kunnen stappen en kosten kunnen verhalen als er iets misgaat.’’

De woordvoerder van de provincie benadrukt dat de gemeente en Van Gansewinkel verantwoordelijk zijn voor de sanering. ,,Zij zijn de eigenaren. We hebben het plan goedgekeurd, maar ook gewezen op Tynaarlo en wat daar is gebeurd.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu