Zorgen over verkeerschaos bij basisscholen in Groningen: 'Breng kinderen zoveel mogelijk op de fiets'

Wethouder Inge Jongman opende deze week de sportzaal van De Wiardt aan de Van Lenneplaan. Foto: De Unie Architecten

In Groningen bestaan zorgen over het autoverkeer bij (met name) basisscholen waar kinderen vanuit een grote regio naartoe gaan.

Bij de Groningse Schoolvereniging in Coendersborg is het zo druk met auto’s dat Qbuzz niet meer door de Beethovenlaan wil rijden en twee haltes overslaat. Volgens de gemeente blokkeren vrachtwagens de doorgang soms ook, maar had de bus vooral last van ouders die hun kinderen elke dag met de auto brengen en weer ophalen.

School schakelt wijkagent in

De school trekt leerlingen uit de hele regio en vindt dat de bus, die tegen het verkeer in mocht rijden, de situatie zeer onveilig maakte. ,,Nu de bus niet meer door de Beethovenlaan rijdt, zal het makkelijker en veiliger worden om daar te parkeren’’, meldt de school op haar website.

In de mededeling staat dat de school de wijkagent inschakelt om ouders te bekeuren die dagelijks op plekken parkeren waar dat niet mag. Ze wijst ouders op de Helperbrink als alternatief voor de Kiss & Ride zone. De school vraagt auto-ouders om de Sweelincklaan en de Chopinlaan zoveel mogelijk te ontlasten en er komt een verkeerscommissie om de schoolomgeving veiliger te maken.

De school vraagt alle ouders om hun kinderen zoveel mogelijk op de fiets te brengen. ,,Dit zal de verkeersveiligheid echt verbeteren. Uiteraard begrijpen we dat dit niet mogelijk is voor leerlingen die verder weg wonen.’’

Twee nieuwe scholen

In de gemeenteraad gaan stemmen op om beter rekening met het verkeer te houden bij het aanwijzen van locaties voor zulke ‘regionale’ scholen. Dat is volgens SP en GroenLinks actueel omdat er plannen zijn voor twee nieuwe scholen waar ouders uit een groot gebied belangstelling voor kunnen hebben.

Voor de school De Pol heeft de stichting Uni voor Kinderkunde een nieuw onderwijsinhoudelijk concept bedacht vanuit de kinderopvang KleinEiland. Ook het nieuwe Rooms Katholieke onderwijsconcept van De Pit (eerst alleen basisschool, uiteindelijk voor kinderen tot 18 jaar) trekt naar verwachting leerlingen uit een groot gebied, en dus veel autokinderen.

Bij zulke scholen is de kans minder groot dat het ontmoedigen van autoverkeer lukt. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) weten veel scholen ouders daartoe wel te verleiden. Ook cbs De Tamarisk, hoofdgebruiker van de nieuwe multifunctionele accommodatie De Wiardt aan de Van Lenneplaan (bibliotheek, school, kinderopvang en sportzaal), weet het autogedrag van ouders volgens hem te beperken.

Eénrichtingsverkeer en zeven Kiss&Ride-plekken

Vanwege de opening krijgt het eerste deel van de straat vanaf de Van Iddekingeweg éénrichtingsverkeer en komen er zeven Kiss&Ride-plekken aan de kant van de weg. Een verzoek uit de buurt om meer parkeerplaatsen aan te leggen, is niet gehonoreerd. Volgens Broeksma blijkt uit tellingen dat die niet nodig zijn. ,,Er is tijdelijk krapte ontstaan omdat de parkeerplaats nu een bouwterrein is, maar alle 35 plekken komen straks terug en dat is voldoende.’’

De verkeersmaatregelen lopen vooruit op een mobiliteitsplan voor de hele wijk. Ze hadden eigenlijk onderdeel van moeten zijn, erkende Broeksma. ,,Dat was beter geweest, maar we hebben eerst een goede oplossing nodig voor de school en dat is nu gelukt.’’ Volgens Broeksma komt de gemeente grotendeels tegemoet aan de wensen vanuit de buurt: niet teveel drempels, de Van Schendelstraat blijft open en de school parkeert op eigen terrein.

De oversteek van de Van Iddekingeweg wordt vooralsnog niet aangepakt. In De Wijert wordt het naar verwachting veel drukker na de opening van de nieuwe Zuidelijke Ringweg die minder op- en afritten heeft. Het eerste deel van De Wiardt, de nieuwe sportzaal, is deze week open gegaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu