'Zoutwinning is onverantwoord, onbeheersbaar, oncontroleerbaar en daarom onacceptabel'

De fabriek van Nedmag in Veendam. Foto: Archief Harry Tielman

Stichting Stop Zoutwinning haalt ongewoon fel uit naar Nedmag. De Veendammer mijnbouwonderneming stelt juist maatregelen voor om zoutwinning veiliger te maken.

Stichting Stop Zoutwinning hield voor de gemeenteraad van Midden-Groningen een fel betoog. ,,Alle informatie die wij de afgelopen tijd ten aanzien van Nedmag boven tafel hebben gekregen is afkomstig van WOB-verzoeken’’, zegt Jean-Pierre Dessart van Stop Zoutwinning. ,,Wat wij daaruit halen is ronduit schokkend. Met de beste wil van de wereld kunnen wij daar niets positiefs uithalen, behalve dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) eindelijk kritische vragen stelt.’’

Lekkende caverne

SodM onderzoekt een lekkende caverne van Nedmag bij Tripscompagine. ,,Een ondergrondse calamiteit’’, stelt Dessart. De opslagplaats zou zijn gescheurd, waardoor minstens 100 miljoen liter pekel en een deel van de 40 miljoen liter diesel zijn weggelekt. Nedmag zegt dat tussenrapportages door SodM worden getoetst en verwacht volgende maand bewoners te informeren.

Directeur Bert Jan Bruning zegt dat Nedmag ‘na intensief onderzoek van mening is’ dat op 1600 meter diepte pekel en mogelijk ook dieselolie naar bovenliggende zandlagen is gestroomd. ,,Het grootste deel van de pekel is daarin opgenomen. In de buurt van de opening van het zoutdak bevond zich maximaal 400 kubieke meter dieselolie. Modelberekeningen geven aan dat de kans op verontreiniging van het grondwater klein is. Met een netwerk van peilbuizen wordt het grondwater in de gaten gehouden.’’

Sinkhole

In onderzoeksrapporten die Stop Zoutwinning heeft ingezien, staat een mogelijk sinkhole beschreven. In de gemeente Veendam, of anders in Midden-Groningen. ,,Feitelijk zouden we met een drone op zoek moeten naar een redelijk groot gat, waar, zo stellen wij ons voor, pekel en diesel naar boven komen borrelen. Dat dit alleen al een reëel scenario is, maakt toch zeker dat wij dit met elkaar nooit meer moeten willen.’’

De bodem daalt al 40 jaar als gevolg van het winnen van zout, zo lang als er zout wordt gewonnen. In het centrum van het zoutwinningsgebied bedraagt de bodemdaling ongeveer 49 centimeter. Nedmag financiert de maatregelen die het waterschap als gevolg daarvan moet nemen.

‘Zoutwinning heeft geen toekomst’

De toekomst van zoutwinning door Nedmag in Veendam en Midden-Groningen is voor Stichting Stop Zoutwinning, evenals voor de gemeente Midden-Groningen, niet bestaand. ,,Mijnbouwvergunningen mogen in Nederland alleen worden afgegeven als bewezen kan worden dat het veilig kan. De recente gang van zaken bij Nedmag heeft aangetoond dat het onverantwoord, onbeheersbaar, oncontroleerbaar en daarom onacceptabel is’’, betoogt Dessart.

,,Wij zijn ervan overtuigd dat zoutwinning veilig en verantwoord kan’’, zegt Bruning. ,,De ervaringen van de afgelopen tijd zijn verwerkt in het nieuwe winningsplan voor de bestaande locaties dat Nedmag binnenkort gaat indienen. Zoutcavernes worden kleiner, het zoutdak wordt dikker en we gaan anders om met de druk. Cavernes worden zo stabieler, waardoor de zoutwinning veiliger wordt.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu