Fikse tegenvaller voor gemeente Appingedam: sloop zusterflat kost bijna 3 ton meer dan verwacht

De sloopwerkzaamheden van de zusterflat in Appingedam zijn hervat. De sloop lag stil omdat in mei asbest werd ontdekt. Foto: DvhN

De onverwachte laag asbest die in de spouwmuren van de voormalige zusterflat in Solwerd werd ontdekt, levert de gemeente Appingedam een flinke scheur in de broek op. De sloop kost ruim twee keer zoveel als begroot.

De totale kosten voor de voorbereiding en sloop van de zusterflat zijn begroot op 250.000 euro. Door de onverwachte asbestvondst valt het bedrag 295.000 euro hoger uit. De totale kosten voor de sloop van de flat bedragen daardoor 545.000 euro.

Het bedrag is zo hoog omdat er naast de extra saneringskosten ook aanvullende kosten zijn gemaakt voor onderzoek en advisering. Dat meldt het college in een memo aan de raad.

Bovendien brengt de vertraging van de werkzaamheden extra kosten met zich mee. Het pand moet in de tussentijd natuurvrij gehouden worden. Oftewel: er moet voorkomen worden dat beschermde diersoorten zoals vleermuizen zich in het pand vestigen.

Verpauperde zusterflat

De zusterflat staat al ruim twintig jaar leeg en was in die tijd geregeld het mikpunt van vandalisme. Zo zijn op YouTube filmpjes te vinden van jongeren die het gebouw stiekem betreden.

In 2017 kocht de gemeente het pand. Begin dit jaar maakte de gemeenteraad het benodigde budget vrij voor de sloop van de zusterflat en het naastgelegen verzorgingstehuis Solwerd. Dat laatste pand is inmiddels gesloopt. Beide gebouwen moeten tegen de vlakte om plaats te maken voor de nieuw te bouwen Campus Eemsdelta.

Asbest in de spouwmuren

Tijdens de eerste sloopwerkzaamheden ontdekten de bouwers in het lage deel van de zusterflat asbest. Uit onderzoek bleek vervolgens dat in de spouwmuren van het hele pand een laag asbest verstopt zit.

Wethouder Annalies Usmany zei tijdens de raadsvergadering in mei dat er voorafgaand aan de werkzaamheden wel onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Het materiaal werd tijdens die inspectie niet gevonden.

Werkzaamheden zijn hervat

De asbestsanering en de extra gemaakte kosten worden gedekt vanuit de grondexploitatie van de campus. Net na de bouwvak zijn de werkzaamheden hervat. Het is de bedoeling dat de sloop eind dit jaar is afgerond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Appingedam
menu