Gemeenten in aardbevingsgebied werken aan versterkingsplannen voor 2020 (en willen meer vaart in versterkingsoperatie)

De uitvoering van de versterkingswerkzaamheden aan gebouwen gaat voorlopig zoveel mogelijk door. Foto: ANP

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt werken op dit moment aan de versterkingsplannen voor 2020.

In deze plannen staat welke woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied dit jaar versterkt moeten worden. De lokale plannen van aanpak vormen de opdracht voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die het versterkingsprogramma uitvoert.

Andersom bepaalt informatie van de NCG over de beschikbare capaciteit en de risicoprofielen van de adressen de volgorde van de versterking. In de lokale plannen wordt hierover (op hoofdlijnen) uitleg gegeven.

Uitvoering plannen 2019 onvoldoende op gang gekomen

Omdat de uitvoering van de plannen voor 2019 nog onvoldoende op gang gekomen is, worden in die plannen genoemde maar nog niet versterkte woningen en gebouwen meegenomen in de lokale plannen van aanpak van 2020.

Duidelijke afspraken over de verdeling van de capaciteit onder de gemeenten en versnellingsmaatregelen moeten in 2020 meer vaart in de versterkingsoperatie brengen.

Plannen nog niet definitief

De gemeenten maken hun plannen op korte termijn openbaar, iedere gemeente afzonderlijk. De plannen zijn dan nog niet definitief, omdat de gemeenteraden deze nog moeten vaststellen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moet de plannen nog toetsen. Dat gebeurt voordat de plannen naar de gemeenteraden gaan. Het is de bedoeling dat de plannen in de komende weken door de gemeenteraden worden vastgesteld.

Gevolgen coronacrisis niet helder

Het is evenwel niet helder wat de gevolgen van de coronacrisis zijn. De uitvoering van de versterkingswerkzaamheden aan gebouwen gaat voorlopig zoveel mogelijk door. De geplande opnames zijn uitgesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Appingedam
menu