Groninger Bodem Beweging wil óók compensatie voor mkb'ers voor financiële gevolgen aardbevingsproblematiek

Foto: Pixabay

De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt dat mkb’ers in het aardbevingsgebied niet alleen moeten worden gecompenseerd voor omzetverlies door de coronacrisis, maar ook voor de financiële gevolgen van de aardbevingsproblematiek. ‘Deze wurgt sluipenderwijs een deel van de MKB-ondernemers’, schrijft de vereniging in een persbericht.

De GBB stelt dat het noodzaak is dat bij de oprichting van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat zich vanaf 1 juli bezig moet houden met schade, smartengeld en een waardedalingsregeling voor het aardbevingsgebied, ook regelingen voor mkb’ers worden opgetuigd.

‘In de loop der tijd is er een aantal regelingen voor bewoners gekomen en is de situatie voor hen behoorlijk verbeterd. Echter, tot nu toe is het mkb steeds van deze regelingen uitgesloten. De redenen hiervoor zijn divers: te complex, te veel maatwerk, het valt (deels) onder ondernemersrisico of men liet het gewoonweg liggen’, schrijft de GBB. ‘Daarbovenop kan (indirecte) bevingsschade niet bij de bedrijfsverzekering worden geclaimd.’

Ondernemers voeren een tweefrontenoorlog

Veel ondernemers in Groningen voeren volgens de GBB een tweefrontenoorlog. ‘Ze moeten hun bedrijf in de lucht houden en tegelijkertijd voeren ze een strijd tegen NAM en Rijk om een faire vergoeding te krijgen voor aardbevingsschade.’

Deze schade neemt verschillende vormen aan, schrijft de GBB (naast de ‘gewone’ scheuren in de panden). ‘Zo is de marktwaarde van veel bedrijfspanden behoorlijk gedaald. De oorzaak is vooral een verslechtering van het vestigingsklimaat in Groningen. Hierdoor ontstaat ook minder ruimte voor leningen bij de bank.’

‘Daarnaast krijgen veel ondernemers te maken met forse omzetderving vanwege onderbreking van bedrijfsactiviteiten bij schadeherstel of de versterking van bedrijfspanden. En ondertussen moet het personeel worden doorbetaald. Daarna krijgt het bedrijf ook nog eens te maken met opstartkosten.’

Bovendien moeten veel ondernemers deskundigen inschakelen, weet de GBB. ‘Bij financiële problemen, bij herinrichting of bij het claimen van schade door omzetderving en andere vormen van vermogensschade.’

De GBB wijst er ook op dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun klanten. ‘Deze aansprakelijkheid wordt niet gedekt door bedrijfsverzekeringen. Is of lijkt de staat van het pand zo slecht dat de klanten risico dreigen te lopen, dan heeft de ondernemer geen andere keus dan het sluiten van de zaak.’

‘Gedwongen verkoop bij faillissement, door alle problemen door de gaswinning, kan een enorme strop betekenen, bijvoorbeeld door de waardedaling van het onroerend goed dan wel door de imagoschade van het gebied.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Appingedam
menu