Het gebiedsplan van Opwierde-Zuid in Appingedam is klaar. Bekijk hier hoe de wijk er na de versterking uitziet

Still uit een van de filmpjes over Opwierde-Zuid in Appingedam.

De gemeente Appingedam heeft op haar website twee filmpjes gepresenteerd met driedimensionale schetsbeelden van Opwierde-Zuid in Appingedam. Alle 398 woningen in deze wijk worden versterkt of gesloopt omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn.

De kijker wordt in vogelvlucht door de wijk genomen en krijgt een toelichting over onder andere de bestrating, groen, water en parkeren. De beelden geven een impressie van hoe de wijk er straks uitziet.

(Tekst leest door onder de video)

Toekomstbestendige en duurzame wijk

‘Samen met de bewoners van Opwierde-Zuid werken we aan een toekomstbestendige en duurzame wijk voor jong en oud’, licht wethouder Annalies Usmany-Dallinga in een persbericht toe.

‘Met de versterkingsopgave hebben we de kans om de inrichting in zijn geheel te vernieuwen en knelpunten aan te pakken.’

Behoefte aan nieuwe indeling

In meerdere bijeenkomsten is bij bewoners informatie opgehaald over verbeterpunten in de wijk OpwierdeZuid. Daaruit kwam naar voren dat er vooral behoefte was aan een nieuwe indeling met ruimte voor groen, spelen, parkeermogelijkheden en betere bereikbaarheid van de woningen. Ook werd aangegeven dat gekeken moest worden naar een betere route voor hulpdiensten.

De wensen zijn verwerkt in het Gebiedsplan Opwierde-Zuid en worden toegelicht in de filmpjes.

(Tekst leest door onder de video)

Per straat verder uitwerken

De bouw van de nieuwe woningen wordt in fases uitgevoerd. Dit geldt ook voor de werkzaamheden boven en onder de grond.

De inrichting van de wijk wordt per straat nog verder uitgewerkt, tegelijk met de bouwfases van de nieuwe woningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Appingedam
menu