Regio Groningen houdt minister Eric Wiebes aan gewekte verwachtingen over afbouw gaswinning

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Foto: ANP

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verwachtingen gewekt en Groningen rekent hierop, stellen de Groningse overheden in het regionale advies voor het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/ 2021. Zij houden de minister aan het door hem toegezegde tijdpad en tempo voor de afbouw van de gaswinning.

De minister publiceert 19 juni op www.overheid.nl het ontwerp vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021. Instanties en inwoners kunnen hier tot en met 31 juli zienswijzen indienen.

In het voortraject heeft de minister, zoals beschreven in de Mijnbouwwet, de Groningse overhedengevraagd advies te geven over de verschillende scenario’s die horen bij de voorgestelde gaswinning voor het komend gasjaar.

Snelheid in versterking, schade-afhandeling en verdere afbouw van de gaswinning

Het advies aan de minister is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Zij zijn van mening dat snelheid in versterking, schade-afhandeling en verdere afbouw van de gaswinning noodzakelijk blijft. Bovendien, stellen zij, zijn de maatschappelijke gevolgen nog altijd onacceptabel groot, ook al heeft de minister de afbouw van de gaswinning inmiddels ingezet.

Maatschappelijke ontwrichting

De Groningse overheden wijzen ook op de oplopende vertraging in schade-afhandeling en versterking als gevolg van de coronacrisis. ‘De coronacrisis treft ons allemaal, maar het betekent voor de inwoners van Groningen een stapeling van problemen die leiden tot maatschappelijke ontwrichting.’

De regio adviseert de minister deze stapeling van gevolgen nadrukkelijk mee te wegen in het vaststellingsbesluit en met extra adequate maatregelen te komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Appingedam
menu