Toren in Appingedam maanden in de steigers voor restauratie

De Damster toren staat in de steigers. Foto: Eigen foto

Inwoners van Appingedam moeten het de komende tijd zonder de klanken van het carillon doen. De beeldbepalende toren bij de Nicolaïkerk en het Raadhuis, beter bekend als de Damster toren, wordt namelijk gerestaureerd.

Deze week is de steiger rondom de 42 hoge Damster toren geplaatst. Daaromheen komen bouwhekken. De daadwerkelijke restauratiewerkzaamheden beginnen volgende week.

Die werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de leien bedekking van de torenspits, het herstellen van de voegen in het metselwerk, het schilderen van de toren, het vervangen van de bedekking op de omloop een revisie van de klok.

Ook worden twee balken onder de klokkenstoel versterkt.

Originele kleuren van de toren

Het schilderwerk wordt in verband met het weer in het voorjaar uitgevoerd. Voor het zover is, onderzoekt de monumentencommissie de originele kleuren van de toren uit 1835. De huidige verflagen worden gedocumenteerd en vergeleken met historisch beeldmateriaal.

Als het onderzoek klaar is, wordt in overleg met de monumentencommissie een beslissing gemaakt over de toe te passen kleuren.

Carillon tijdelijk stil

Tijdens de werkzaamheden staan de 51 klokken van het carillon stil. Het Raadhuis is gewoon toegankelijk.

De werkzaamheden duren naar schatting tot april volgend jaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Appingedam
menu