Ligt het in de middeleeuwen geroofde hout voor de Martinikerk van Franeker in een weiland bij Almere (en kwamen de dieven uit Groningen)?

De mysterieuze vondst van een middeleeuwse vracht hout in Flevoland leidde in 1985 tot een fascinerend vermoeden. Zou dit een bouwpakket voor de Martinikerk in Franeker zijn geweest? Hebben Groningers het geroofd?

Middeleeuwse houten balken die mogelijk voor de kerk in Franeker waren in een weiland bij Almere.

Middeleeuwse houten balken die mogelijk voor de kerk in Franeker waren in een weiland bij Almere. Bron: RCE/Batavialand

Een fantastische archeologische schat kwam bloot te liggen toen de Zuiderzee vanaf de jaren veertig werd drooggelegd. In en op de bodem van Flevoland werden honderden scheepswrakken ontdekt. Lang niet alle stukken hout werden meteen onderzocht. Veel vondsten zijn dan ook nog met raadselen omgeven.

Nieuws

menu