Bestemmingsplan industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl is van de baan

Industriegebied Oosterhorn Foto: Archief DvhN

De Raad van State heeft een streep gezet door het bestemmingsplan voor industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl. De plannen voor het gebied kunnen leiden tot een te hoge neerslag van stikstof in de natuur, met name de Waddenzee.
Lees meer over
Delfzijl

De Raad van State deed woensdag uitspraak over de zaak. Het bestemmingsplan waar de gemeenteraad Delfzijl in 2017 groen licht voor gaf wordt door het besluit vernietigd.

,,Dit is balen'', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol van Delfzijl. ,,Het gaat veel inzet vergen om de zaak weer op de rails te krijgen.''

De wethouder doelt niet alleen op de uitbreiding van dit industrieterrein. Een heleboel projecten waarin stikstof een rol speelt, staan op de tocht. En dat is nogal een probleem voor Delfzijl waar de vergroening van bedrijven juist een hot item is.

Gevolg van eerder besluit RvS

Die onzekerheid komt voort uit een eerder besluit van de Raad van State. Het hoogste bestuurlijke rechtsorgaan zette onlangs een streep door het overheidsbeleid rondom de uitstoot van stikstof: de Programma Aanpak Stikstof (PAS).

RvS oordeelde dat de overheid tekort is geschoten bij de verlening van milieuvergunningen voor projecten rondom kwetsbare natuurgebieden. Door de uitspraak staan honderden plannen in heel Nederland op losse schroeven.

,,Het afwijzen van het bestemmingsplan Oosterhorn is een direct gevolg van die eerdere uitspraak'', zegt wethouder Rijzebol. ,,Een heleboel bestemmingsplannen die net als deze nog niet onherroepelijk waren, zijn door de uitspraak van de Raad van State naar de prullenbak verwezen.''

Rijzebol gaat binnenkort met bedrijven als Groninger Seaports om tafel om te kijken wat ze hiermee aan moeten. ,,We moeten een manier verzinnen om uit deze stikstof misère te komen.''

Industrieterrein Oosterhorn

Het gebied Oosterhorn ligt ten zuidoosten van de kern Delfzijl, grenzend aan de Eems. Langs de noordkant ligt het estuarium van de Eems dat behoort tot het Natura 2000-gebied de Waddenzee.

Met de uitbreiding zouden de huidige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen en er zou ruimte zijn voor nieuwe bedrijven en een windpark.

De zaak bij de Raad van State werd aangespannen door de vereniging Burgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland, de Vereniging van Zuivere Energie Westerwolde en Gasunie Transport.

Nieuws

Meest gelezen

menu