Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan voor zonneparken en dorpsmolens

In het buitengebied van de gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl worden drie zonneparken toegestaan. Foto: Pixabay.

In de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum moet energie in de toekomst zoveel mogelijk uit je eigen omgeving komen. In het buitengebied van de gemeenten komen drie zonneparken en mogelijk komt hier en daar een dorpsmolen te staan.

Dat staat in de visie ‘Ruimte voor energie’ die de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben vastgesteld.

In die visie staat waar duurzame energie initiatieven aan moeten voldoen, op welke plekken zonne- en windenergie wordt toegestaan en wat de regels daarvoor zijn.

Zelf opwekken

De drie gemeenten willen stoppen met het gebruik van aardgas en op andere, duurzame soorten energie overstappen. Ze gaan het besparen van energie stimuleren, zegt wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum. ,,Energie die toch nodig is moet zoveel mogelijk worden opgewekt in de buurt van de gebruiker. Met zonnepanelen op het dak van een eigen woning bijvoorbeeld, of in de zonneparken die de gemeenten beperkt willen toestaan in het buitengebied.”

Zonneparken

Voor die zonneparken, die een maximale maat van 10 tot 12 hectare mogen hebben, kunnen initiatiefnemers vanaf 1 juli en tot 18 januari 2021 een plan indienen bij de gemeente. De bedoeling is dat de nieuwe zonneparken voor minimaal 50 procent lokaal eigendom zijn. De opbrengsten van de opgewekte energie moeten terugvloeien in de omgeving, zodat alle inwoners ervan kunnen profiteren.

Dorpsmolens

Met windenergie wordt terughoudend omgegaan, laat de wethouder weten. Naast de huidige uitbreidingen van windparken bij Delfzijl zijn geen nieuwe windparken toegestaan. ,,Wel wordt gekeken naar de mogelijkheden van dorpsmolens. Dit zijn losse windturbines die volledig in eigendom zijn van de samenleving.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Delfzijl
menu