Delfzijl steekt bijna 7 miljoen euro in kindcentrum in Tuikwerd

De Brede School in Tuikwerd. Foto: Archief/ Jan Zeeman

Burgemeester en wethouders van Delfzijl stellen de gemeenteraad voor bijna 7 miljoen euro te investeren in de bouw van een kindcentrum in de wijk Tuikwerd in Delfzijl.
Lees meer over
Delfzijl

Het kindcentrum wordt gebouwd op de plek van de huidige brede school Tuikwerd aan de Hallehuis, waarin de basisscholen De Garven en De Vore en kinderopvang Kids2b zijn gehuisvest. Dit gebouw moet versterkt worden.

Scholenplan Delfzijl

De bouw van het kindcentrum kost 6.862.880 euro. Dit bedrag is opgenomen in het reeds vastgestelde budget voor het Scholenplan Delfzijl. Dit plan is erop gericht het basisonderwijs toekomstbestendig te maken door basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht.

Deze scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

De gemeenteraad besluit 26 november over het voorstel.

Nieuws

Meest gelezen

menu