Forse uitbreiding van netcapaciteit voor industrie- en havengebied Delfzijl

De omgeving in Weiwerd, vlakbij Delfzijl. Foto: TenneT

Enexis Netbeheer en TenneT breiden de capaciteit van het elektriciteitsnet in de omgeving van Delfzijl fors uit. Dit jaar nog komt er 270 megawatt bij op het hoog- en middenspanningsstation in Weiwerd. Dat is gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 270.000 huishoudens. Verder wordt 2,1 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw verdeelstation in Heveskes.

De landelijke netbeheerder TenneT en regionale netbeheerder Enexis zijn, in samenwerking met Groningen Seaports en de provincie Groningen, al enkele jaren bezig om voldoende netcapaciteit te realiseren voor Delfzijl en omgeving. Dat is nodig om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen – zowel bij grootschalige afnemers als bij opwekkers van duurzame elektriciteit.

Toename zonnevelden en windmolens

Enexis Netbeheer en TenneT gaven in 2018 opdracht voor de uitbreiding van de transportcapaciteit van verdeelstation (hoog- en middenspanning) Weiwerd. Deze vergroting werd vooral noodzakelijk geacht om de zonneparken en windmolens in het gebied aan te sluiten.

De uitbreiding wordt eind dit jaar afgerond. Verdeelstation Weiwerd is dan - qua transportcapaciteit - het grootste station van Enexis Netbeheer.

Nieuw station in Heveskes

Enexis Netbeheer investeert verder 2,1 miljoen euro in een nieuw verdeelstation in Heveskes. Dit nieuwe station in de buurt van Chemie Park Delfzijl is vooral bedoeld voor het aansluiten van grootschalige afnemers van elektriciteit die zich in het industrie- en havengebied (gaan) vestigen.

Het nieuwe verdeelstation wordt in het eerste kwartaal van 2022 in bedrijf genomen. Hiermee sorteert Enexis Netbeheer voor op de toekomstige groei van de bedrijvigheid in dit gebied.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Delfzijl
menu