Nieuwe gemeente Eemsdelta oefent in gemeentehuis Delfzijl met coronaproof stemmen

De raadzaal in het gemeentehuis van Delfzijl was voor één dag omgebouwd tot stemlokaal, zodat geoefend kon worden met het coronaproof stemmen. Foto: DvhN

Om de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta veilig te kunnen laten verlopen, is vrijdag in het gemeentehuis in Delfzijl geoefend met coronaproof stemmen.

De raadzaal in het gemeentehuis van Delfzijl werd hiervoor omgebouwd tot stemlokaal. ‘Vanuit het RIVM zijn richtlijnen gemaakt hoe verkiezingen veilig kunnen verlopen’, licht Gerard Beukema, burgemeester van Delfzijl én voorzitter van de Stuurgroep Herindeling Eemsdelta in een persbericht toe. ‘Vandaag werd samen met enkele voorzitters en leden van de stembureaus gekeken hoe deze richtlijnen in de praktijk werken.’

Kuchschermen

Bij de verkiezingen gelden alle bekende coronamaatregelen. Daarnaast hebben alle stembureaus kuchschermen en worden de stemhokjes en potloden regelmatig schoongemaakt.

Een speciaal stembureau-lid houdt in de gaten dat het niet te druk wordt en vraagt, waar nodig, de regels op te volgen.

(Tekst leest door onder de foto)

Stemmen met klachten

Inwoners met verkoudheidsklachten mogen niet naar het stemlokaal komen om te stemmen. Huisgenoten met benauwdheidsklachten en/ of koorts zijn evenmin welkom.

Om toch te kunnen stemmen, kunnen inwoners met klachten iemand machtigen die namens hen stemt.

Samenvoeging Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Eemsdelta ontstaat in 2021 uit samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De gemeenteraadsverkiezingen zijn woensdag 18 november.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Delfzijl
menu