Particuliere nieuwbouwkavels in de verkoop op Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen (25 belangstellenden mogen voorinschrijven)

Schets van de nieuwbouwlocaties op het Groot Bronswijk-terrein. Beeld: Gemeente Delfzijl

Burgemeester en wethouders van Delfzijl hebben hun fiat gegeven aan het verkavelingsplan voor en de verkoop van de kavels op de locaties Nieuw-Herbron en De Burcht op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen.
Lees meer over
Delfzijl

De gemeente heeft het Groot Bronswijk-terrein in 2017 gekocht om het samen met partners te kunnen herontwikkelen. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente hebben hiervoor een uitvoeringsprogramma gemaakt.

Belangstelling voor particuliere nieuwbouw

Nieuws

menu