Eemsdelta wil afvalsysteem Diftar invoeren. Betalen per kilo restafval

Wethouder Meindert Joostens, hier bezig met e-waste op een school in Loppersum: "We willen de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval per inwoner verminderen en afval scheiden nog meer stimuleren."

De gemeente Eemsdelta heeft het plan opgevat om het afvalsysteem Diftar in te voeren. Huishoudens betalen dan per kilo restafval. Het mogelijk voelen in de portemonnee moet leiden tot meer afval scheiden. Huishoudens in bijvoorbeeld Appingedam moeten van de overheid in 2025 terug van 164 naar 30 kilo restafval per jaar.
Lees meer over
Eemsdelta

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta stelt de gemeenteraad voor om met ingang van 1 januari 2023 in de hele gemeente op dezelfde manier het huishoudelijk afval in te zamelen. Met het zogenaamde afvalsysteem Diftar betalen inwoners dan naar de hoeveelheid restafval die ze per kilo aanbieden en het aantal keren dat ze hun grijze afvalcontainer laten legen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 13 juli.

Wettelijke plicht tot harmonisatie

Na een gemeentelijke herindeling heeft de nieuwe gemeente twee jaar de tijd om de verschillende beleidsregels van de oude gemeenten gelijk te trekken. Voor de afvalinzameling betekent dit dat per 1 januari 2023 één systeem in Eemsdelta geldt.

Hoeveelheid restafval terugbrengen

Wethouder Meindert Joostens: „Het college kiest daarbij voor Diftar, zoals dat in de voormalige gemeente Loppersum wordt gebruikt. We willen de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval per inwoner verminderen en afval scheiden nog meer stimuleren. Diftar heeft een duidelijk effect op het verlagen van de hoeveelheid restafval, wat ook de doelstelling van de rijksoverheid is. Daarnaast zorgt het afvalsysteem ervoor dat inwoners nog bewuster omgaan met het scheiden van huishoudelijk afval. In de grijze container zit nog te vaak gft-afval.”

De doelstelling van de rijksoverheid is dat een inwoner in 2025 nog maar 30 kilo restafval per jaar aanbiedt. In 2020 was dit in de voormalige gemeenten veel meer: 164 kilo (Appingedam), 153 kilo (Delfzijl) en 96 kilo (Loppersum).

Diftar: de belangrijkste veranderingen

Bij Diftar is sprake van verschillende tarieven. Inwoners betalen een vast tarief (vastrecht). Daarnaast betalen ze voor elke kilo restafval die ze aanbieden én voor iedere keer dat ze hun grijze afvalcontainer laten legen. In het vastrecht worden onder andere de kosten voor de inzameling en de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en de papier-, textiel- en glasinzameling opgenomen.

Drie keer per jaar gratis naar de vuilstort

Er komen voorzieningen bij hoogbouw, zodat bewoners hun gft-afval niet meer bij het restafval hoeven te doen. Voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval en grof groen afval aan huis worden kosten in rekening gebracht. Huishoudens mogen drie keer per jaar gratis grof huishoudelijk afval naar het Afvaloverslagstation Kloosterlaan in Farmsum en naar de milieustraat in Usquert brengen.

Om de hoeveelheid papier in restafval te verminderen krijgen inwoners van de voormalige gemeente Loppersum een papiercontainer. Inwoners van de voormalige gemeenten Delfzijl en Appingedam hebben die al.

In de voormalige gemeente Loppersum is bij de kinderdagverblijven in Middelstum en Loppersum een voorziening voor de inzameling van luiers. Een dergelijke voorziening komt bij kinderdagverblijven in de gemeente Eemsdelta.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel om Diftar in te voeren, begint de gemeente op de korte termijn met de voorbereidingen en het informeren van inwoners. Inwoners van Eemsdelta hebben via een vragenlijst en informatieavonden kunnen meedenken over het nieuwe afvalbeleid.

Nieuws

menu