Het Groninger Landschap koopt 850 meter slaperdijk 850 op grens Reiderwolderpolder en Carel Coenraadpolder

Slaperdijk. Foto: Silvan Puijman

Het Groninger Landschap heeft 850 meter slaperdijk aangekocht in de Dollardpolders, op de grens tussen de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder.
Lees meer over
Eemsdelta
Oldambt

Het Groninger Landschap gaat onder voorwaarden delen van de slaperdijk verpachten. Zo worden pachters geacht maatregelen te nemen gericht op het vergroten van het broedsucces van vogels als de grasmus en roodborsttapuit, en overwinterende roofvogels en uilen.

Nieuws

menu