Jenz Verbogt nieuwe voorzitter OKA in Appingedam

De komende en gaande voorzitter geven elkaar een boks, Jenz Verbogt (rechts) en Bert Schonewille. Foto: Bram Noordhuis

Jenz Verbogt heeft de voorzittershamer van het Ondernemers Kontact Appingedam (OKA) overgenomen van Bert Schonewille. De eigenaar van Het Paviljoen krijgt de taak om de belangenvereniging een iets meer regionaal gericht karakter te geven.
Lees meer over
Eemsdelta

„Maar er zal zeker geen sprake van een fusie zijn,” verschaft Verbogt meteen duidelijkheid. „Appingedam blijft het hart van het OKA. Het Damster gevoel en de Damster betrokkenheid blijven de hoofdrol spelen, maar we gaan wel wat meer regionaal kijken, want onze belangen worden ook meer regionaal, mede door de gemeentelijke herindeling. Die regionale opgave is tegelijk een zware opgave. Je moet wel de neuzen dezelfde kant op krijgen. We hebben gelukkig voor een groot deel te maken met gedeelde belangen. Maar er is ook veel diversiteit. Iedereen kijkt er anders tegenaan. Dat is best wel een opgave. We gaan in ieder geval meer samenwerken met de ondernemersverenigingen in Delfzijl, Middelstum en Loppersum. Vooral als het gaat om grotere zaken hebben we daar allemaal belang bij. Denk maar aan de nieuwe schoolcampus, toerisme, recreatie en industrie. Die regionale verbinding is essentieel. Met als eenvoudige doelstelling dat we met elkaar de weg naar een mooie toekomst zo goed mogelijk plaveien.”

31 jaar geleden opgericht

Bert Schonewille, van Schonewille en Ter Harkel, heeft twaalf jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. „Ik was eraan toe om te stoppen, na zo’n lange periode. „In de laatste zes jaar hebben we toch flink wat zaken in gang kunnen zetten en hebben we ook een omslag doorgemaakt. Het OKA is 31 jaar geleden opgericht door onder andere Jaap Kooi van het gelijknamige bouwbedrijf. Het OKA was in wezen bedoeld voor ondernemers zonder een toonbankfunctie, met een paar uitzonderingen. Het heeft van het begin af aan gezorgd voor mooie verbintenissen tussen ondernemers. Het ledental heeft altijd rond de dertig gezeten. Ruim vier jaar geleden hebben we de vereniging ook opengesteld voor winkeliers en zzp’ers. Mede door vergrijzing werden de bijeenkomsten wat minder goed bezocht. We hebben de oorspronkelijke ‘bijna-ballotage’ een beetje losgelaten en zijn nu een gezonde vereniging van zo’n 75 leden.”

Weten wat er speelt

De doelstelling is in al die jaren niet veel veranderd, constateert Schonewille. „Het is destijds opgezet om gezamenlijk als Damster ondernemers op te trekken. Om mekaar te versterken. Elke maand is er een bijeenkomst. De contacten en het weten wat er speelt zijn heel belangrijk. Je kunt probleemervaringen uitwisselen, elkaar stimuleren in een goed bedrijfsklimaat en zakelijke beslissingen ondersteunen. En onderling ook nog eens werk verschaffen. Of slagkracht verlenen om een project van de grond te krijgen. Je hebt elkaar als ondernemers gewoon nodig. Ik heb het echt als een gemis ervaren dat we elkaar het laatste anderhalf jaar nauwelijks hebben kunnen ontmoeten. Dat was een heel pijnlijke periode.”

Stadsmarketing Appingedam

„Het is goed dat we ons in de breedste zin druk maken om allerlei zaken. Dat kan ook gaan om kleine dingen. Elk kwartaal is er overleg met de gemeente en dan laten we ons ook kritisch uit. Zo maken we ons zorgen over de slechtere bereikbaarheid van Appingedam als de verdubbeling van de N33 op de voorgenomen wijze doorgaat, zonder aftakking richting Woldweg. Het leegstandsprobleem in het centrum komt geregeld aan de orde. Maar het is ons ook wel duidelijk dat het ontwikkelen van nieuwe initiatieven onontbeerlijk zijn. Zo is vanuit het OKA stadsmarketing Appingedam ontstaan. En het coronaloket voor ondernemers bij de gemeente is een initiatief van het OKA.”

Het bestuur is nog niet zo lang geleden uitgebreid van vijf naar zeven leden. „We doen dit als bestuur vooral met elkaar,” legt Verbogt uit. „En natuurlijk samen met de leden.”

Nieuws

menu