Apothekers, huisartsen en fysiotherapeuten nu eigenaar Gezondheidscentrum Appingedam. 'Waren meer kapers op de kust'

De huisartsen beschikken over veel specialisaties. In de kamer voor oogonderzoek van Bart Artzen (voorgrond) kijken van rechts naar links Roland Riemersma, Bert Guns en Gijs Salentijn naar een afbeelding van een netvlies. Foto: Bram Noordhuis

De apothekers, huisartsen en fysiotherapeuten zijn nu de eigenaar van het complete Gezondheidscentrum Appingedam.
Lees meer over
Eemsdelta

Ze hebben het overgenomen van Woningstichting Marenland in Appingedam die het commerciële vastgoed wilde afstoten. De apotheek was overigens sinds de oplevering van het centrum in 2009 al in eigendom van Apotheek Salentijn.

De overname ging niet zonder slag of stoot, vertelt apotheker Gijs Salentijn, die samen met Bert Guns van Kinese Fysiotherapeuten de onderhandelingen voerde. „Er waren meer kapers op de kust, zoals grote ziektekostenverzekeraars. Die willen graag investeren in een dergelijk centrum, zeker omdat de huurders voor tientallen jaren zijn vastgelegd.”

„We zijn blij dat Marenland ons als hoofdhuurders de kans heeft gegeven om partij te zijn”, vult Bert Guns aan. „Door hun medewerking en door de coronaperiode kregen we voldoende tijd om het rond te krijgen. Maar het is wel spannend geweest.”

,,De vereniging van eigenaren blijft op deze manier bestaan uit lokale partijen”, constateert Roland Riemersma tevreden. „Het is ook mooi dat op deze manier de inspanningen van de inmiddels overleden Meindert Slagter, van het begin af aan de drijvende kracht achter het gezondheidscentrum, nog tot extra resultaat hebben geleid. ‘Zijn’ voormalige Stichting Groene Kruis krijgt het gezondheidscentrum in bezit.”

Sfeer goed vanaf het eerste moment

,,In wezen zijn we in 2009 vanuit een mini-gezondheidscentrum in het Groene Kruis-gebouw aan de Wilhelminaweg hierheen verhuisd”, geeft Riemerma het traject aan. „Destijds begonnen we met vier huisartsenpraktijken met ieder hun eigen plekje in een soort bedrijfsverzamelgebouw van medische diensten. Daar kwamen al gauw steeds meer geneeskundige- en zorgtakken bij. Vanaf het eerste moment was de sfeer goed en al snel ontstond de behoefte aan meer samenwerking en meer structuur.”

Dat kreeg men aardig op de rails en het gezondheidscentrum kreeg zelfs een voorbeeldfunctie. Het werd onder andere bezocht door een Franse delegatie en minister Ab Klink kwam tot twee keer toe langs. „Zorgcentra, daar zijn er intussen meer van, maar onze samenwerking is wel uniek te noemen,” vertelt Riemersma. “We hebben daardoor veel meer te bieden.”

Sinds 2013 bestaat de Stichting Eerstelijns Zorg Appingedam (EZA) die zich ontfermt over 13.500 inwoners van Appingedam, Holwierde, Krewerd en een deel van Delfzijl. Dat zorgde voor een nauwere samenwerking met gemeente en ziekenhuis. Allerlei initiatieven om efficiënter te werken kwamen in een stroomversnelling.

Verrassend veel specialisaties

„De bij de EZA aangesloten huisartsen huren nu expertise in en beschikken zelf ook over verrassend veel specialisaties”, weet Riemersma. „Zo hebben we één dinsdag in de maand de vlekjespoli, waarbij een dermatoloog langs komt. Anders had de patiënt naar het ziekenhuis gemoeten. De huisarts zit er zelf bij om kennis en kunde op dat terrein op te doen. Een andere maandelijkse dinsdag komt de orthopeed langs. Daar zitten ook mensen van de EZA bij om wat op te steken. Op die manier voorkom je veel verwijzingen naar het ziekenhuis en de patiënt raakt bovendien zijn eigen risico niet kwijt. Wij leren ervan en het scheelt enorm in de kosten. Vandaar dat Menzis als grootste verzekeraar graag meewerkt. De kleinere verzekeraars doen op basis van een herenakkoord mee.”

Kleinere verzekeraars in de regio volgen vrijwel altijd de afspraken die de meeste voorkeur hebbende zorgverzekeraar Menzis maakt.

Naar mekaar verwijzen

„Door de verschillende specialisaties onder onze eigen huisartsen kunnen we ook naar mekaar verwijzen”, noemt huisarts Bart Arntzen een belangrijk pluspunt. „We hebben wat dat betreft een oogarts, een longarts, een cardioloog, een gynaecoloog en een diabetesspecialist in huis. Zelfs kleine chirurgische ingrepen als een sterilisatie kunnen hier worden uitgevoerd. En op het gebied van geestelijke gezondheidszorg hebben we ook een huisarts beschikbaar. Je kunt spreken van een enorme concentratie aan kennis. Het voordeel daarbij is dat we allemaal bereid zijn er tijd in te steken.”

„We kunnen elkaar echt opjutten”, merkt Riemersma, „en bieden elkaar de ruimte. Soms moeten we daar een week voor naar het ziekenhuis in Scheemda, maar ook collega’s spijkeren elkaar bij.”

Sommige kennis halen de artsen uit een werkbezoek. „Onze ogen zijn zes jaar geleden echt opengegaan tijdens een bezoek aan de ASWA”, zegt Riemersma. „Tot dan maakten we als huisartsen eigenlijk te weinig gebruik van het sociaal maatschappelijk werk. Een praktijkverpleegkundige vertelde het verhaal van een kwetsbare oudere vrouw, die altijd de deur open liet omdat ze bang was, dat als haar iets overkwam, ze niet gevonden zou worden. Vrijwilligers bellen haar sindsdien elke ochtend op. Het gaat om op het oog kleine dingen die met de inzet van vrijwilligers kunnen worden opgelost. Het heet de goedemorgen-service van Cadanz. Daar wisten we eigenlijk niks van. Het is net zo’n mooi middel als het kaartje om langs te komen voor de seniorenvoorlichter. Dingen die niet goed gaan worden op deze manier veel sneller opgemerkt. Vroeger hadden we daar overleg met alle partijen voor nodig. Nu komt de ASWA mensen aandragen.”

Samen Beter in Appingedam

„Als Gezondheidscentrum kunnen we op deze manier op een laagdrempelige manier onderdeel uitmaken van de bevolking. We groeien naar meer mogelijkheden met de slogan Samen Beter in Appingedam. Daarbij is het de trend om steeds meer preventief te werk te gaan. De gemeente is ook bereid daar subsidies voor te verstrekken. We hebben natuurlijk sinds 2016 al een stukje gemeentehuis in het gezondheidscentrum, met onze gele balie bij de entree, de Damster Zorgbalie. Daar kan men terecht voor zaken als wmo-aanvragen, maar er zit ook een heel team achter, het Damsters Veur Mekander-team. Die houden zich met complexe problemen rond welzijn bezig. Daarbij kunnen ze ondersteund worden door een psycholoog, sociaal maatschappelijk werk of soms zelfs de politie.”

Preventief bezig zijn neemt de laatste tijd een grote vlucht in het Gezondheidscentrum. Regelmatig bewegen en goede voeding spelen daarin een belangrijke rol. „We zijn in oktober vorig jaar begonnen met een project tussen EZA, zorgverzekeraars en de gemeente”, legt Riemersma uit. ,,Om te werken aan een gezonde leefstijl voor mensen met een bmi (body mass index) van boven de 30 of boven de 25 met onderliggende gezondheidsproblemen. Vaak draait het om hele gezinnen. Door middel van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), waarbij ze zich voor twee jaar vastleggen en achter de broek worden gezeten, wordt geprobeerd bij mensen met overgewicht of obesitas een gedragsverandering te bereiken. Zodat ze niet alleen een gezonde leefstijl krijgen maar ook vasthouden. We zijn samen met kinderfysiotherapeuten en jeugdartsen tevens bezig met kinderen met overgewicht, onder de noemer Kids in Action. Ik heb snode plannen om dat programma samen te voegen met GLI.”

Nieuws

Meest gelezen

menu