De 18 voetbalclubs in Het Hogeland maken zich zorgen over de toekomst en willen met gemeente om tafel

Foto: Pixabay

De achttien voetbalverenigingen in de gemeente Het Hogeland maken zich ernstige zorgen over de toekomst. Zij pleiten voor een gezamenlijk overleg met de gemeente over het toekomstige sportbeleid en de ontwikkeling van de tarieven voor de accommodaties.

De achttien voetbalclub laten zich daarbij vertegenwoordigen door de voorzitters van FC LEO, SV Bedum, SIOS en De Heracliden. Zij hebben sportwethouder Eltjo Dijkhuis schriftelijk om een onderhoud gevraagd.

De voetbalclubs - met gezamenlijk meer dan 4500 leden - willen onder meer in gesprek over de voorgenomen harmonisering van de beleidsgebieden accommodatie, sport en financiën. Op deze terreinen gelden nu nog veelal oude afspraken, van de voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Deze gemeenten gingen in 2018 samen op in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Bezuiniging van 100.000 euro

‘Tegelijkertijd is in het nieuws gekomen dat de gemeente moet bezuinigen’, schrijven de clubs in een persbericht. ‘Voor de sportaccommodaties zingt daarbij een bedrag rond van 100.000 euro. Een dergelijke bezuiniging staat op gespannen voet met de verbanden die in de startnotitie Sport en Beweegvisie worden gelegd met onder andere gezondheidszorg, jeugdzorg, leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid.’

Voetbalclubs zijn in hoge mate georganiseerd, zijn veelal de grootste verenigingen in het dorp en bekleden al een belangrijke maatschappelijk rol, stellen de clubs. ‘Als het gaat om bijvoorbeeld de stijgende kosten in de (jeugd)zorg zijn voetbalclubs juist het laaghangend fruit. Een investering (juist) in de sport kan ook een antwoord van de politiek zijn op de problematiek binnen de gemeente en ligt wellicht meer voor de hand.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu