De Molenweg in Bedum wordt opnieuw ingericht: mogelijk met een beweegtuin of een paviljoen. Als inwoner kun je je mening geven

Een deel van de Molenweg in Bedum. Foto: BOG Auctions.

De Molenweg in Bedum wordt opnieuw ingericht. Gemeente Het Hogeland organiseert dinsdag om 19.00 uur een online informatiebijeenkomst om een eerste ontwerp toe te lichten, te horen wat inwoners en ondernemers van de plannen vinden en om vragen te beantwoorden.
Lees meer over
Het Hogeland

De link naar de bijeenkomst wordt op de dag zelf gedeeld op hethogeland.nl/centrumplanbedum.

Wethouder Eltjo Dijkhuis en projectleider Jan Brouwer vertellen over de bijzonderheden van de plannen die onderdeel uitmaken van het centrumplan voor Bedum, zo schrijft de gemeente. ‘Ook schuift stedenbouwkundige Thomas Steensma aan om de visie, achtergrond en het ontwerp toe te lichten. Tot slot wordt aan de aanwezigen gevraagd om mee te denken over de plannen voor de aanleg van een beweegtuin en de mogelijke komst van een paviljoen op het voormalige haventerrein.’

Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen via de chat. De bijeenkomst kan achteraf teruggekeken worden en aanvullende vragen of opmerkingen kunnen per mail gesteld worden. De informatie daarvoor wordt op de gemeentelijke website gezet.

Schetsontwerp

In 2020 heeft de gemeente de wensen van bewoners en ondernemers in kaart gebracht met een informatiebijeenkomst, een vragenlijst en gesprekken met de opgerichte klankbordgroep met belanghebbenden. ‘Inmiddels is met inbreng van de klankbordgroep en inwoners en ondernemers een schetsontwerp voor het gebied gemaakt. Dit ontwerp is nu verder uitgewerkt. De uitvoering start eind 2022 of begin 2023.’

Nieuws

menu