Fietssnelweg tussen Groningen en Winsum acht weken gedeeltelijk dicht voor aanleg hoogspanningsverbinding

Foto: Archief DVHN

De doorfietsroute Groningen-Winsum is vanaf 1 mei gedurende acht weken afgesloten tussen de Laanweg in Sauwerd en de Meedenweg in Wetsinge. De afsluiting is nodig vanwege de aanleg nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en aannemer SPIE zijn verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Zij achten het vanwege het vrachtverkeer (groot transport) onmogelijk tussen 1 mei en 1 juli de verkeersveiligheid voor de fietsers te garanderen. Dat geldt vooral langs de Meedenweg.

Daarnaast worden jukken op de ‘fietssnelweg’ geplaatst om om veilig met hoogspanningslijnen over het spoor te kunnen werken.

Omleiding

Gebruikers van de doorfietsroute worden omgeleid via de Laanweg, Provincialeweg en Winsumerstraatweg. De afslag Meedenweg is tijdelijk niet toegankelijk.

De omleiding wordt met verkeersborden aangegeven en omwonenden ontvangen een brief.

Nieuws

menu