Het Hogeland harmoniseert grondstoffenbeleid. In de hele gemeente dezelfde tarieven voor afvalstoffenheffing

Foto: Archief DVHN / Marcel Jurian de Jong

In de gehele gemeente Het Hogeland gelden vanaf 1 januari 2021 dezelfde tarieven voor de afvalstoffenheffing. Nu nog gelden de tarieven van de vier gemeenten - Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond - die 1 januari 2020 werden samengevoegd tot Het Hogeland.

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel. Burgemeester en wethouders van Het Hogeland stellen de gemeenteraad voor het vastrecht voor laagbouw en hoogbouw op 152,96 euro per huishoudens te bepalen.

Diftarsysteem

Het variabele deel bestaat uit een bedrag per lediging van de grijze container en een tarief voor het aantal kilo’s dat wordt aangeboden. Met dit zogeheten diftarsysteem (gedifferentieerde tarieven) hebben inwoners zelf invloed op de kosten.

Als het aan B en W ligt, betalen van bewoners van laagbouw straks 2 euro voor elke keer dat hun grijze container wordt geleegd. Daar bovenop betalen zij 0,26 euro per kilo aangeboden ‘grijs’ huisvuil.

Bewoners van hoogbouw betalen eveneens 2 euro per keer. Bewoners van hoogbouw die gebruik maken van een gemeenschappelijke container zonder toegangssysteem gaan een vast bedrag van 256,96 euro betalen.

Huishoudens gaan meer betalen

Uitgangspunt voor B en W bij het vaststellen van de tarieven is dat deze kostendekkend zijn - voor inzameling en verwerking. Omdat bovendien de aanbestedingen voor de inzameling van oud papier en GFT-afval ongunstiger zijn uitgevallen dan bij de lopende contracten, gaan huishoudens in Het Hogeland per saldo meer afvalstoffenheffing betalen dan nu het geval is.

Een uitzondering daarop vormen de huishoudens in de oude gemeente Eemsmond; zij gaan minder betalen.

Harmoniseren grondstoffenbeleid

Het gemeentelijk grondstoffenbeleid moet voor 1 januari geharmoniseerd zijn. Met de vaststelling van de tarieven door de gemeenteraad, die zich er 28 oktober over buigt, is dat het geval.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu