Het Hogeland harmoniseert grondstoffenbeleid. In de hele gemeente dezelfde tarieven voor afvalstoffenheffing

Foto: Archief DVHN / Marcel Jurian de Jong

In de gehele gemeente Het Hogeland gelden vanaf 1 januari 2021 dezelfde tarieven voor de afvalstoffenheffing. Nu nog gelden de tarieven van de vier gemeenten - Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond - die 1 januari 2020 werden samengevoegd tot Het Hogeland.
Lees meer over
Het Hogeland

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel. Burgemeester en wethouders van Het Hogeland stellen de gemeenteraad voor het vastrecht voor laagbouw en hoogbouw op 152,96 euro per huishoudens te bepalen.

Diftarsysteem