Het Hogeland roept hulp inwoners in om nesten van roeken te achterhalen, onderzoek naar plan van aanpak om overlast beschermde vogel te beperken

Foto: Shutterstock

De gemeente Het Hogeland roept de hulp van inwoners in om te achterhalen waar roeken nestelen. De vogel kan in de bebouwde kom voor overlast zorgen en de gemeente wil een plan van aanpak maken om de problemen te verminderen.
Lees meer over
Het Hogeland

Tussen maart en augustus is het broedseizoen van de roeken en dan maken de dieren veel geluid. Dat gebeurt vaak al bij het ochtendgloren en dat levert klachten op van inwoners. Daarnaast liggen opritten bezaaid met takjes, vallen er wel eens kiezelstenen uit de lucht en komen ramen, deuren en tegels onder de poep van de vogels te zitten.

Wanneer er ontlasting op zonnepanelen terecht komt, kan dat zorgen voor een verminderde opbrengst. De gemeente heeft daar al meerdere meldingen over ontvangen. De roek is een beschermde vogel, want het gaat niet goed met het dier. Omdat er amper nog bomen tussen de akkers staan, wijkt de vogel noodgedwongen uit naar de bebouwde kom.

Ontheffing

De provincie Groningen kan een ontheffing verlenen om roeken te verhuizen. Deze geeft de provincie alleen af op basis van een zorgvuldig opgesteld plan dat blijk geeft van goede andere verblijflocaties voor de roek. Een adviesbureau onderzoekt momenteel de verblijfslocaties van roeken in de hele gemeente Het Hogeland en inwoners kunnen helpen door nesten door te geven..

Nieuws

menu