Het Hogeland stapt vanaf volgend jaar over op diftar

Foto: Pixabay

Gemeente Het Hogeland stapt vanaf 1 januari 2021 over op het zogeheten diftarstysteem. Dat is woensdagavond tijdens de gemeenteraad besloten.

Alle inwoners van de gemeente gaan per 1 januari betalen voor het aantal keren dat de grijze container wordt geleegd. De gemeente meldt dat uit een onderzoek blijkt dat de meerderheid van de inwoners voor een diftarsysteem is.

De grijze en groene containers worden één keer in de twee weken geleegd. In de zomerperiode kan de groene container wekelijks worden geleegd. Alle inwoners van Het Hogeland krijgen nieuwe afvalcontainers. In de loop van het jaar verstrekt de gemeente meer informatie over wat er per 1 januari gaat veranderen.

Tarieven

Met de invoering van het diftarsysteem verdwijnen de huidige manieren van afvalinzameling. Op dit moment wordt huisvuil nog ingezameld volgens de systemen uit de vier voormalige gemeenten. De tarieven, die nu nog afwijkend zijn, worden ook gelijkgetrokken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu