Hogelandster woningcorporaties De Delthe en SUW onderzoeken fusie

De Delthe en SUW staan voor grote opgaven op het gebied van de versterking en de verduurzaming van het woningbezit. Foto: Pixabay

Woningstichting De Delthe uit Usquert en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) onderzoeken of zij zelfstandig kunnen blijven voortbestaan of dat zij de samenwerking moeten zoeken.
Lees meer over
Het Hogeland

Hoewel de beide woningcorporaties er naar eigen zeggen ‘zeer goed voorstaan’, leeft bij zowel De Delthe als de SUW de vraag of het ‘in het belang van de continuïteit van de dienstverlening voor de huurders in zowel Uithuizen als de daaraan grenzende kernen en in het belang van de volkshuisvesting niet beter is om gezamenlijk verder te gaan en zo die goede dienstverlening te behouden en waar nodig te verbeteren’.

Nieuws

menu