Hogelandster woningcorporaties De Delthe en SUW onderzoeken fusie

De Delthe en SUW staan voor grote opgaven op het gebied van de versterking en de verduurzaming van het woningbezit. Foto: Pixabay

Woningstichting De Delthe uit Usquert en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) onderzoeken of zij zelfstandig kunnen blijven voortbestaan of dat zij de samenwerking moeten zoeken.

Hoewel de beide woningcorporaties er naar eigen zeggen ‘zeer goed voorstaan’, leeft bij zowel De Delthe als de SUW de vraag of het ‘in het belang van de continuïteit van de dienstverlening voor de huurders in zowel Uithuizen als de daaraan grenzende kernen en in het belang van de volkshuisvesting niet beter is om gezamenlijk verder te gaan en zo die goede dienstverlening te behouden en waar nodig te verbeteren’.

De beide organisaties, die voor grote opgaven op het gebied van de versterking en de verduurzaming van het woningbezit staan, werken op sommige terreinen al samen.

De rvc’s van de corporaties willen nu dat onderzocht wordt of verdergaande samenwerking dan wel samengaan van meerwaarde kan zijn voor de dienstverlening aan de huurders en de volkshuisvestelijke opgaven.

1319 woningen in sociale huursector

De corporaties verhuren woningen in de sociale huursector in de gemeente Het Hogeland. SUW bezit 767 woningen in Uithuizen, De Delthe 552 woningen in Usquert, Warffum, Kantens, Zandeweer, Eppenhuizen, Rottum en Stitswerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu