Informatiebijeenkomst in Hotel Ekamper in Roodeschool over plannen voor windpark ten westen van Eemshaven

Foto: Pixabay

De provincie Groningen houdt woensdag 26 augustus een informatiebijeenkomst over windpark Eemshaven-West. Plaats van handeling is Hotel Ekamper in Roodeschool.

Energiebedrijf Vattenfall wil ten westen van de Eemshaven een windpark van circa 9 tot 18 turbines oprichten. Hiervoor is een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld, waarin staat welke milieumaatregelen worden genomen om de turbines te kunnen plaatsen.

Uitleg over de plannen

Dit document , dat tot en met 7 september ter inzage ligt in het gemeentehuis in Winsum en het provinciehuis in Groningen, kan worden ingezien in de informatiebijeenkomst in Hotel Ekamper.

Verder wordt uitleg gegeven over de plannen. en kunnen vragen worden gesteld en (mondeling) zienswijzen worden ingediend.

De informatiebijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden is verplicht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu