Landschapsbeheer Groningen helpt Museum Landgoed Verhildersum in Leens bij onderhoud buitengebied

Directeur Peter Hellinga (uiterst links) van Stichting Landschapsbeheer Groningen en zijn collega Monique Spaltman (derde van links) van Museum Landgoed Verhildersum bezegelden de samenwerking woensdag met het planten van een mispel. Foto: Caroline Penris

Museum Landgoed Verhildersum in Leens is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Landschapsbeheer Groningen voor het onderhoud van het buitengebied van het landgoed. Verhildersum moet hiervoor nog wel extra budget vinden.

Museum Landgoed Verhildersum beheert niet alleen de borgklip, de historische oprijlaan, de beeldentuin met beelden van Eddy Roos en de dierenweide, maar ook circa 30 hectare landerijen met grasland en knotwilgen, glanshaver, een boomgaard met 135 bijzondere hoogstamfruitbomen en talrijke paden met bomensingels.

Landschapsbeheer Groningen heeft de onderhoudsbehoefte hiervan in kaart gebracht en helpt de komende zes jaar bij de uitvoering van het onderhoud.

Specialistisch werk

Het onderhoud van de tuinen is ondergebracht bij Ability en Werk Op Maat. De boomgaard wordt onderhouden door vrijwilligers.

‘Daarnaast is er specialistisch werk te doen voor het onderhoud van de bomen, de paden, de sloten. Landschapsbeheer Groningen heeft niet alleen de kennis om het groenonderhoud goed in kaart te brengen, maar ook de menskracht voor de uitvoering’, licht Spaltman toe in een persbericht.

150.000 euro per jaar

Verhildersum moet nog wel extra budget vinden voor de uitvoering van het groenonderhoud. Uit de inventarisatie blijkt dat er de komende jaren nog ongeveer 150.000 euro per jaar nodig is om het onderhoud deugdelijk uit te voeren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu